6.2 M02/021 Podpora exportu pěnokeramických filtrů a keramických jader na evropské a světové trhy – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného marketingového projektu bylo posílit mezinárodní konkurenceschopnost společnosti Igor Láník – Techservis Boskovice.

Igor Láník – Techservis Boskovice

Charakteristika žadatele

Firma Igor Láník – Techservis Boskovice byla založena v Boskovicích v roce 1991 a od svého vzniku se zabývala výrobou pomocných materiálů pro slévárenský a metalurgický průmysl.
Firma Igor Láník – Techservis Boskovice je významným evropským výrobcem pěnokeramických filtrů  VUKOPOR®. Podíl exportu na celkovém obratu firmy tvoří více než 85% a rok od roku se zvyšuje. Firma zaměstnává 200 osob.

Popis projektu

Marketingový projekt „Podpora exportu filtrů VUKOPOR® a keramických jader na evropské a světové trhy“ bude realizován v rámci 12-tého mezinárodního slévárenského veletrhu GIFA 2011 konaného ve dnech 28.června – 2.července 2011 v Düsseldorfu.
Navazuje na předchozí aktivní účasti firmy Igor Láník – Techservis Boskovice na tomto mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA, které proběhly v letech 2007, 2003, 1999.
Cílem marketingového projektu je posílení mezinárodní konkurenceschopnosti firmy Igor Láník – Techservis Boskovice.   

Projekt je zaměřen na:

1. podporu exportu stávající produkce firmy Igor Láník – Techservis Boskovice, tj. pěnokeramických filtrů VUKOPOR® a žáruvzdorných keramických tvarovek

2. na získání nových trhů a zákazníků v oblasti keramických jader a tvarovek pro High-tech slévárenství

3. na přímé jednání se stávajícími obchodními partnery a koncovými spotřebiteli, na získání informací o nových výrobních postupech, surovinách, materiálech, technologii, atd.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení Datum ukončení 29. 4. 2010 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 1 380 000 Kč
Celková požadovaná dotace    690 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%