6.2 M02/004 Výstava Londýn, Shanghai, Hong Kong – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla účast společnosti na třech zahraničních veletrzích a výstavách v Evropě a Asii.

Charakteristika žadatele

Firma Apto Group a.s. je firma střední velikosti se sídlem se soustřeďuje převážně na vývoj, výrobu a prodej nově vyvinutých unikátních svítidel a světelných zdrojů na bázi LED. Za poslední dva roky vzrostl počet produktů celkem na 20. Ve výkonech představuje podíl nových produktů 70%.

Popis projektu

Předmětem realizace projektu byla účast firmy na třech zahraničních veletrzích a výstavách v Evropě a v Asii:

1) Shanghai International lighting Expo 2010, soustředící se především na ekologické světelné zdroje a světelné technologie šetrné k životnímu prostředí, který se konal 7. až 10. července 2010 v Shanghaii.

2) Pavilion of Art and Design London prezentující výrobky z oblasti umění a designu, který se konal ve dnech 13. až 17. října 2010 v Londýně

3) LED Light Tech Show - LED Light Fair - Hong Kong, který se konal ve dnech 27. až 30. října 2010 v Hong Kongu, zaměřený na exteriérové osvětlení a osvětlení využívající solární energii.

Firma v pronajatých stáncích prezentovala svou novou řadu designových interiérových a exteriérových svítidel využívajících technologii LED, která je šetrná vůči životnímu prostředí a zároveň ekonomická pro provozovatele. Uvedené veletrhy nabízí vysoký potenciál pro plánovaný vstup na britský trh moderních svítidel vyráběných na zakázku a na asijský trh, kde se začíná tvořit silná poptávka po sofistikovaných úsporných svítidlech. Firma na konci roku 2009 dokončila vývoj několika produktů, které na veletrzích prezentovala. Doprava exponátů do místa konání výstav a zpět byla realizována s pomocí externího přepravce.

Vzhledem ke struktuře návštěvníků výstavy v Londýně, z nichž se velká část zabývá obchodem s exkluzivními interiérovými doplňky, pro firmu tato výstava představila optimální možnost jak efektivně oslovit cílovou skupinu zákazníků a zprostředkovatelů obchodu. V případě veletrhů v Hong Kongu a Shanghaii pak hlavním motivem účasti byla snaha navázat kontakty s asijskými developery a projektanty.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program Marketing
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 5. 2010 1. 5. 2011
Celkové způsobilé výdaje 2 740 000 Kč
Celková požadovaná dotace   1 370 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%