6.2 M01/226 Použití nových nástrojů společnosti k posílení mezinárodní konkurenceschopnosti – Zlínský kraj

V rámci podpořeného projektu byl proveden průzkum trhu v Rumunsku a Bulharsku a společnost se zúčastnila veletrhu v Rize. Výsledkem těchto akcí bylo posílení expanze firmy na zahraniční trhy.

BENJAMÍN s.r.o.

Charakteristika žadatele

Hlavní činností společnosti BENJAMÍN s.r.o., která byla založena roku 1998, je velkoobchodní činnost – nákup a prodej zboží se speciálním zaměřením na vybavení především mateřských školek a jiných školských zařízení k výchově malých dětí. Jedná se o veškerý sortiment zboží, se kterým společnost obchoduje, jako např. dětský nábytek, stolky, židličky, pískoviště, prolézačky, houpačky, výuková zařízení apod. Společnost spolupracuje s řadou výrobců v této oblasti, podílí se na vývoji nových pomůcek a hraček, které v konečném důsledku ovlivňují psychický vývoj malých dětí. Dlouhodobě spolupracují s mnoha mateřskými školkami v celé České republice. Své zboží vyváží i do zahraničí - Německo, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Estonsko.

Popis projektu

Prostřednictvím projektu chtěla firma posílit expanzi na zahraniční trhy, proniknout na trhy kam ještě nevyváží jako je Rumunsko a Bulharsko a posílit mezinárodní konkurenceschopnost.
V rámci projektu byl proveden průzkum trhu v Rumunsku a Bulharsku, byl vytištěn nový katalog v ruském a anglickém jazyce, společnost se zúčastnila plánovaného veletrhu v Rize a byly vytvořeny nové webové stránky v anglické a německé mutaci.
Veškeré výsledky realizace byly naplněny a společnost tak získala nové nástroje ke zvýšení obratu díky novým exportním možnostem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 6.2 Podpora marketingových služeb
Program MARKETING
Datum zahájení  Datum ukončení 31. 3. 2008 15. 9. 2008
Celkové způsobilé výdaje 1 275 000 Kč
Celková požadovaná dotace 637 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%