5.3 NM02/987 Rekonstrukce usedlosti Honbice - Pardubický kraj

Realizací projektu došlo k celkové rekonstrukci bývalého statku na výrobnu kosmetických přípravků a výživových doplňků.

Charakteristika žadatele:

Společnost NOVY s.r.o. byla založena v roce 1991. Hlavní činnosti firmy zahrnují aktivity spojené s výrobou a prodejem bylinných kosmetických přípravků, výživových doplňků a sportovních potřeb.

Cílem projektu je zajištění vhodných prostor pro posílení aktivit firmy v oblasti výroby vlastních produkty. Produkty firmy jsou zaměřeny do oblasti výživy, doplňků stravy a kosmetiky.

Popis projektu:

Společnost NOVY s.r.o. zakoupila objekt bývalého statku v Honbicích okr. Chrudim. Objekt byl v dezolátním stavu a delší dobu nevyužíván. Předmětem projektu byla rekonstrukce budov v rámci areálu. Budovy slouží převážně pro výrobní a skladovací potřeby společnosti (olejová a lihová výroba potravinových doplňků a dále pak výroba kosmetických přípravků). Po realizaci byly do objektu koncentrovány aktivity z ostatních výrobních provozoven (Slatiňany, Pardubice), které jsou s ohledem na růst objemu výroby již kapacitně nedostatečné. Při realizaci stavebních prací byl kladen důraz na jejich dopady na životní prostředí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

 Datum ukončení

15. 8. 2012

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

32 000 000 Kč

Celková požadovaná dotace

16 000 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %