5.3 NM02/959 Rekonstrukce a přístavba provozovny společnosti Studio - 4 s.r.o. - Olomoucký kraj

Náplní projektu byla kompletní rekonstrukce chátrající nemovitosti.

5.3 NM02/959 Rekonstrukce a přístavba provozovny společnosti Studio - 4 s.r.o. - Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla společnost Studio - 4 s.r.o. sídlící ve Zlatých Horách v okrese Jeseník.  Společnost nabízí služby reklamní agentury. Dále je nabídka firmy rozšířena o zpracování tisku a poskytování zákaznického servisu.

Popis projektu:

Záměrem projektu byla rekonstrukce cca 100 let staré třípodlažní zemědělské budovy a její přístavby. Budova byla před realizací projektu v silně nevyhovujícím stavu a její další efektivní využívání ze strany společnosti Studio – 4 s.r.o. nebylo možné.

V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci budovy v osobním vlastnictví žadatele nacházející se v centru města Zlaté Hory a k přístavbě dalších nutných prostor. Co se týká hlavní budovy, došlo zejména k následujícím úpravám: oprava nevyhovujících podlah, úpravy vnitřní dispozice, provedení nových rozvodů, výměna okenních výplní, oprava fasády a zateplení celé budovy. Dále byla provedena přístavba nového objektu architektonicky navazujícího na stávající přístavbu.

Realizací projektu došlo k vytvoření adekvátních výrobních a skladovacích prostor dlouhodobě dostačujících pro provoz společnosti a i pro její další rozvoj.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména:

  • rozšíření využitelné plochy pro výrobní činnost a skladování, což umožnilo realizaci objemných zakázek náročných na manipulační a skladovací prostor,
  • zlepšení dopravní obslužnosti pracovišť,
  • zvýšení efektivnosti expedice,
  • výrazná energetická úspora.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

 Datum ukončení

27. 7. 2012

26. 9. 2014

Celkové způsobilé výdaje

11 472 049 Kč

Celková vyplacená dotace

5 736 024 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%