5.3 NM02/943 Rekonstrukce objektu na výrobní s administrativním zázemím – Chotíkov - Plzeňský kraj

Realizovaný projekt si kladl za cíl rozšířit podnikatelské aktivity společnosti a vybudovat nový výrobní provoz zámečnictví, nástrojářství a výrobu plastových a hliníkových výrobků.

5.3 NM02/943 Rekonstrukce objektu na výrobní s administrativním zázemím – Chotíkov - Plzeňský kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost morez stavební s.r.o. vznikla v roce 2006. Předmětem činnosti byla zpočátku nabídka kvalitních služeb v dodávce a montáži plastových konstrukcí, okenních doplňků, zimních zahrad, fasád, zateplení budov, rekonstrukcí interiérů a veškerých zednických prací včetně provádění kompletní výstavby "na klíč". V roce 2011 společnost rozšířila svoji činnost o rekonstrukce bytových jader v panelových domech, elektromontážní práce, montáž tepelných čerpadel, solárních systémů a FVE elektráren. V roce 2011 proběhla transformace žadatele z fyzické osoby na právní subjekt morez stavební s.r.o.

Popis projektu:

Vzhledem k rostoucímu objemu zakázek společnost zamýšlela rozšířit svoji činnost o výrobní provozy zámečnictví, nástrojářství a výrobu plastových a hliníkových výrobků. Za tímto účelem žadatel zakoupil a zrekonstruoval nemovitost v obci Chotíkov nedaleko Plzně, která dříve sloužila pro zemědělské a skladové účely a před realizací projektu nebyla využívána.

Jednalo se o přízemní halový objekt s obvodovým zdivem z cihelných bloků liniového charakteru bez dispozičního vnitřního členění, který před realizací projektu sloužil pro zemědělské a skladové účely.

Půdorysný rozměr rekonstruovaného objektu zůstal nezměněn. V návaznosti na dispoziční a provozní členění byl rozdělen na dva půdorysné celky. Přední část objektu tvořící administrativní zázemí výrobních provozů je nižší, zadní - půdorysně větší část objektu byla navýšena o 2,3m.

Ve zrekonstruovaném objektu probíhají následující aktivity společnosti morez stavební s.r.o.:

  • Výrobní provoz plastových a hliníkových výrobků pro stavebnictví - tímto provozem se rozumí dělení, spojování a montování dovezených polotovarů nikoliv vlastní výroba plastových a hliníkových profilů,
  • výrobní provoz zámečnictví a nástrojářství - zahrnující přípravu a výrobu pro: odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů nezbytných pro montáž a opravu příslušného stroje či strojního zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a strojních zařízení, zhotovování, montáž, demontáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků ve stavbách. Zhotovování, dohotovování, sestavování, opravy a seřizování řezných a tvářecích nástrojů, upínacích, montážních, svařovacích kontrolních a jiných přípravků, Zhotovení jednoduchých dílů pro montáž a opravy strojů a strojních zařízení zpracováním kovů tvářením za tepla a za studena, tepelné zpracování kovů k zabezpečení potřebných vlastností výrobků, práce přesné mechaniky, atd.,
  • skladové a spediční plochy,
  • administrativní zázemí.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

Datum ukončení

28. 6. 2012

21. 3. 2014

Celkové způsobilé výdaje

31 866 001 Kč

Celková vyplacená dotace

15 933 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%