5.3 NM02/682 Rekonstrukce a přístavba haly č. 19 a 20, Středočeský kraj

Na základě realizace projektu byla vystavena nová hala pro výrobu inovovaných produktů společnosti FV Plast a. s.

Charakteristika žadatele:

Společnost FV Plast a. s. byla založena v roce 1990. Od svého počátku se specializuje na výrobu a s tím související vývoj plastových systémů pro tlakové rozvody pitné vody a teplé užitkové vody, ústředního a podlahového vytápění.

Firma FV Plast, a.s. vlastní veškerá výrobní zařízení, která umožňují vyrobit kompletní výrobky pro montáž rozvodů vody uvnitř budov. Společnost též disponuje vlastní zkušební laboratoří.

Popis projektu:

Předmětem řešení projektu byla výstavba nového výrobního prostoru, jenž vznikl na základě využití brownfieldu – rekonstrukce a přístavby v areálu společnosti v Čelákovicích. Rekonstrukce obnášela sloučení dvou hal, které nebyly před realizací projektu využívány, a přístavbu nové haly. Do nově vzniklého uceleného objektu bylo umístěno pět výrobních linek pro výrobu inovovaných výrobků, kompozitních trubek FASER se střední vrstvou sklovlákna.

Projekt řešil logistické návaznosti od skladování vstupního materiálu (granulátu) až po expedici hotových výrobku s důsledným uplatněním prvků štíhlé výroby. V 1.NP je umístěna strojovna sekundárního chlazení s místností řízení výroby, ve 2.NP je situováno sociální zařízení se šatnami, denní místností a kanceláří ředitele výroby.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 21. 7. 2010 12. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 60 906 003 Kč
Celková požadovaná dotace 30 453 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%