5.3 NM02/651 Rekonstrukce objektu – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce objektu společnosti BioVendor – Laboratorní medicína, a.s.

Charakteristika žadatele

Společnost BioVendor – Laboratorní medicína, a.s. vyrábí a distribuuje zdravotnické vybavení a produkty medicínského výzkumu, a to jak na českém, tak zahraničním trhu. Úzce spolupracuje se společností Siemens, s.r.o., celosvětově uznávaným dodavatelem imuno-diagostických systémů. Společnost byla založena v roce 1995. 

Popis projektu

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího neefektivně využívaného objektu v rámci bývalého areálu společnosti Lachema, jehož stav již neumožňoval jeho efektivní využití pro hlavní předmět činnosti společnosti – biochemická výroba, výzkum, vývoj, inovace. Rekonstrukce objektu výrazně přispěla ke zvýšení efektivnosti jeho využití v souladu se současnými trendy výrobních firem a také vedla ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Po realizaci projektu budova plní funkci zázemí pro výrobní, výzkumně-vývojové a inovativní aktivity v oblasti biotechnologií, zejména v oblasti výzkumu, vývoje a výroby humánních diagnostických systémů, moderních léčiv a zdravotnických prostředků.

Projekt byl rozdělen do 4 etap. V rámci 1. etapy došlo k odkupu předmětných nemovitostí, k realizaci projektových prací a taktéž bylo započato se stavebními pracemi. Zbývající 3 etapy se zabývaly stavebními úpravami objektu, jako např. výměnou otvorových prvků, tepelnou izolací, hydroizolací, rekonstrukcí otopné soustavy, zdravotnických instalací, elektroinstalace apod.

Realizace projektu přispěla k získání kvalitních prostor pro výrobní činnost, k pozitivnímu vlivu na životní prostředí pomocí snížení energetické náročnosti budovy, ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a tvorbě nových pracovních míst a v neposlední řadě také k prohloubení již navázané spolupráce na poli VaV.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 – Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 1. 6. 2010 26. 11. 2012
Celkové způsobilé výdaje 114 295 505 Kč
Celková požadovaná dotace 57 145 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%