5.3 NM02/581 Rekonstrukce objektu "Stará pekárna" KOMPEK Kladno – Středočeský kraj

Podpořený projekt byl zaměřen na modernizaci výrobního areálu, jež zahrnovala rekonstrukci objektu „Staré pekárny“ a výstavbu mrazírenského skladu.

Charakteristika žadatele

Firma KOMPEK, spol. s r. o. je kombinátem pekařské a cukrářské výroby, která byla založena roku 1994 v Kladně. V současnosti představuje jednu z největších průmyslových pekáren České republiky ryze českého původu. Tato tradiční společnost současně nezapomíná ani na současné trendy ve vývoji, což prezentuje široká řada nabízených výrobků a služeb, které je společnost vzhledem k rozsáhlým zásobovacím oblastem a dokonale zvládnuté distribuci schopna nabízet.

Popis projektu

Projekt společnosti Kompek spol. s r. o. byl zaměřen na modernizaci výrobního areálu. Jednalo se především o rekonstrukci objektu tzv. Staré pekárny a dále o výstavbu mrazírenského skladu. Objekt tzv. Staré pekárny byl před zahájením projektu využíván jenom částečně a to k uskladnění přepravek a obalového materiálu. Značná část objektu nebyla využívána vůbec.

Rekonstrukce představovala další etapu v rámci plánu celkové revitalizace výrobního areálu firmy v Kladně a navázala na projekt „Zavedení inovace procesu výroby nové pekárenské produkce“, který byl schválen v rámci čtvrté výzvy programu INOVACE a díky kterému byly pořízeny moderní stroje a zařízení. Tyto technologie byly posléze umístěny do nově zrekonstruovaného objektu Staré pekárny a došlo k zavedení inovativní výroby zcela nového druhu výrobku.

Realizace projektu představovala významný pozitivní dopad v podobě rozšíření výrobní kapacity. Současně rekonstrukce zabránila dalšímu chátrání a celkově zlepšila technický stav objektů a areálu jako celku. Rekonstrukce podnikatelského objektu má pozitivní dopad i na zákazníky společnosti – zkrátila se pružná reakční doba od objednávky klienta do dodání výrobku a zvýšila se kvalita produkce. V neposlední řadě došlo v souvislosti s uskutečněním projektu k vytvoření nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 24. 6. 2010 30. 9. 2012
Celkové způsobilé výdaje 13 525 481 Kč
Celková požadovaná dotace 6 762 000
Míra podpory dle žádosti 50 %