5.3 NM02/356 Rekonstrukce a přístavba objektu Tesa Hněvotín – Olomoucký kraj

Cílem podpořeného projektu byla rekonstrukce areálu firmy Chlápková Jolana – Tesa.

Charakteristika žadatele

Firma TESA byla založena v roce 1993. Výrobní program je zaměřen na těsnění, které lze vyrobit vyseknutím, vyřezáním nebo vystřižením z plochých desek. Firma je svou velikostí malý podnik.

Firma úspěšně zrealizovala projekt i v dalších programech OPPI – Poradenství a Rozvoj.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu byla rekonstrukce areálu firmy Chlápková Jolana – Tesa.  Areál v byl nevyužívaný, protože jeho stav nevyhovoval požadavkům na umístění výrobních prostor.

V rámci projektu byly rekontruovány dva objekty - provozovna pro výrobu pryžového těsnění a objekt pro administrativu a soc. zázemí pro zaměstnance. Navržené stavební úpravy řešily dispoziční změny stávajícího objektu a úpravy nevyhovujících stavebních konstrukcí.

Vedle rekontrukce částečně nebo vůbec nevyužívaných staveb uvnitř původního areálu, a vytvoření komplexního zázemí společnosti Chlápková Jolana – Tesa, došlo realizací projektuk výraznému zvýšení kvality poskytovaných produktů a služeb, zvýšení konkurenceschopnosti a vytvoření 5 nových pracovních míst.

Projekt podpořil rozvoj a regeneraci průmyslových a zemědělských zón a přispěl tak k funkčnímu trhu nemovitostí. Projekt vytváří vhodné podmínky pro posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti firmy, podporuje udržitelný růst a vyvážený regionální rozvoj české ekonomiky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 4. 5.2010 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 23 678 686 Kč
Celková požadovaná dotace 14 207 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%