5.3 NM02/328 Rekonstrukce výrobního areálu společnosti RAMIA TOOLS s.r.o. – Jihočeský kraj

Cílem podpořeného projektu je vybudovat zázemí pro realizaci výroby truhlářských hoblic, neboť stávající prostory společnosti jsou již kapacitně nedostačující.

Charakteristika žadatele

Předkladatel projektu RAMIA TOOLS s.r.o. je ryze česká obchodní společnost zaměřená na výrobu a prodej truhlářských hoblic a pracovních stolů z masivu, působící na trhu již více než 5 let. Sortiment výrobků firmy je určen profesionálům i domácím kutilům. K zákazníkům patří také školní instituce a učiliště. Výrobky jsou dodávány po celém světě. Společnost poskytuje také truhlářské práce včetně řešení atypických zakázek.

Popis projektu

Cílem projektu, který byl podán v rámci programu NEMOVITOSTI, je vytvořit zázemí pro realizaci výroby truhlářských hoblic, protože stávající prostory firmy jsou, vzhledem k rostoucímu počtu zakázek a významným exportním aktivitám žadatele, již kapacitně nedostačující.

V rámci projektu dojde k revitalizaci areálu bývalého kravína, kam bude následně přesunuta výroba firmy. Původní objekt bude po demolici nahrazen novostavbou, neboť se tato varianta jeví jako ekonomicky nejvýhodnější. V nově vybudované budově budou kromě výrobních prostorů i prostory administrativní, skladové a sociální zázemí pro zaměstnance.

Přínosem projektu pro žadatele je především vybudování vhodnější výrobní kapacity, kde bude možné realizovat stále se zvyšující objem zakázek.

Mezi hlavní přínosy projektu obecně patří revitalizace zchátralého objektu a dále vznik nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 8. 7. 2010 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 17 787 351 Kč
Celková požadovaná dotace 8 895 351 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%