5.3 NM02/290 Rekonstrukce haly Lipraco – Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce podnikatelského objektu Lipraco.

Lipraco

Charakteristika žadatele

Společnost Lipraco zahájila svoji činnost k 1.9.1997 transformací na společnost s ručením omezeným zapříčiněnou postupným nárůstem druhů, objemů činnosti, počtu zaměstnanců a tím i změnami v oblasti organizace a řízení firmy. Společnost se zabývá komplexní zakázkovou činností ve strojírenství a stavebnictví.  V oblasti strojírenství nabízí komplexní služby počínaje vývojem a tvorbou projektové dokumentace v CAD  - 3D  přes výrobu prototypu až po dodání sériové produkce v počtech stovek či tisíců kusů. V oblasti stavebnictví se zaměřuje na stavby rodinných domů a ostatních personálních staveb včetně zemních prací, dokončovacích prací, fasád, oplocení a to i dílčím způsobem. Posledním předmětem zájmu společnosti jsou oblasti, kde se stavebnictví prolíná se strojírenskou částí, jako jsou servisní činnosti, provozně údržbářské práce, údržba vzduchotechnických zařízení, demontážní a demoliční práce.

Popis projektu

Předmětem projektu je rekonstrukce podnikatelského objektu společnosti Lipraco. Jedná se především o rekonstrukci střechy haly, která dosud sloužila jako nouzový sklad. Střecha objektu byla v havarijním stavu a do haly, která byla střechou krytá, zatékalo. Po zásadní rekonstrukci střechy a dalších úpravách bude nemovitost využita jako výrobní hala a obrobna. Po zvýšení obvodových zdí a současném zvednutí střechy vzniknou další zcela nové prostory. Ty budou využívány jako administrativní zázemí výroby. Žadatel tak získá nové odpovídající prostory pro naplňování své strategie rozšíření výroby a vývoje ve firmě. Strategický rozvoj vychází z analýzy potřeb, kterou si firma zpracovala. Po realizaci projektu bude objekt konstrukčně a dispozičně přiměřený jak současné, tak i plánované činnosti žadatele. Ve výrobní části haly bude probíhat kompletace sestav a podsestav pro výrobu kovových palet, vývoj a výroba technologických přípravků a částí výrobních zařízení a linek. Obrobna bude zajišťovat veškeré frézařské, soustružnické a brusičské práce pro vlastní produkci a dílčí výrobu obrobků pro zákazníky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 3. 6. 2010 23. 11. 2011
Celkové způsobilé výdaje 9 655 000 Kč
Celková požadovaná dotace 4 827 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%