5.3 NM02/268 PHT Miletín, Královéhradecký kraj

Na základě rekonstrukce výrobního objektu došlo k rozšíření výrobní kapacity společnosti Pravé hořické trubičky, s.r.o.

5.3 NM02/682 Rekonstrukce a přístavba haly č. 19 a 20, Středočeský kraj

Charakteristika žadatele:

Žadatelem byla společnost Pravé hořické trubičky, s.r.o., která sídlí v Miletíně. Firma byla založena roku 1990. Pravé hořické trubičky s.r.o. jsou předním certifikovaným výrobcem hořických trubiček.  Společnost je přímým pokračovatelem 200 leté tradice výroby trubiček v Hořicích. Zachovává původní ruční výrobu a do svých výrobků používá špičkové suroviny, jako např. BIO, ovocné cukry, neztužené tuky, apod. Firma dodává své výrobky do obchodních řetězců v rámci ČR.

Popis projektu:

Podpořený projekt si kladl za cíl rozšířit výrobní kapacitu prostor provozovny. Před realizací projektu bylo využíváno první a druhé nadzemní podlaží objektu na výrobu hořických trubiček. Rekonstrukce prostor umožnila využít třetí nadzemní podlaží pro další výrobní program společnosti Pravé hořické trubičky, s.r.o.

Rekonstrukce objektu probíhala ve třech etapách. Byla provedena komplexní úprava třetího patra objektu, která zahrnovala odstranění stávající střešní konstrukce a obvodového zdiva včetně zateplení a fasády a osazení nové střešní konstrukce ze sbíjených nosníků. Tím vznikl plnohodnotný prostor pro rozšíření výrobní kapacity. Dále byla realizována přístavba skladovacího prostoru ke stávajícímu objektu, včetně zázemí pro zaměstnance a naskladňovací rampy. V rámci poslední etapy bylo provedeno kompletní dokončení zateplení celého objektu včetně výměny oken a dveří a drobných stavebních úprav.

Mezi hlavní přínosy realizace projektu patří následující:

  • Využívání třetího nadzemního podlaží pro další výrobní program,
  • rozšíření pracoviště stáčení,
  • změna toku výroby a tím lepší efektivita výroby,
  • vytvoření nového zázemí pro zaměstnance, které je dostatečně kapacitní a hygienicky bezpečné,
  • vytvoření nových skladovacích prostor a odstranění nutnosti externího skladování.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 3. 10. 2012 31. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 11 026 001 Kč
Celková požadovaná dotace 5 513 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%