5.3 NM02/205 Nákup a rekonstrukce opravárenské haly pro zemědělské a speciální stroje – Plzeňský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo pořídit a zrekonstruovat nemovitost v Přešticích a vytvořit tak opravárenskou dílnu na opravu zemědělských a speciálních strojů.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost CSK AGRO s.r.o. působí na trhu se zemědělskými stroji a komunální technikou od roku 2003. Jednou ze stěžejních činností, kterou se společnost zabývá, jsou opravy strojů pro zemědělskou a komunální sféru např. stroje tažné a samochodné jako jsou kombajny, traktory, řezačky. Největšími cílovými zákazníky společnosti jsou: zemědělské podniky, soukromí zemědělci, obecní úřady a jejich komunální střediska.

Vybudování kvalitního zázemí umožní firmě provádět za vyhovujících podmínek montáž, kalibraci a opravy strojů a zároveň moderní technologie dodatečně montovat do strojů starších a tím zvýšit jejich užitnou hodnotu.

Popis projektu

Záměrem společnosti CSK AGRO s.r.o. bylo pořízení a rekonstrukce nemovitosti v Přešticích. Šlo o objekt bývalé kotelny s uhelnou a sociálním zázemím, která se nachází v areálu bývalé strojní a traktorové stanice. Cílem společnosti bylo odkoupit tuto nemovitost a pozemky a zrekonstruovat ji na opravárenskou dílnu určenou pro opravy zemědělských a speciálních strojů včetně vybudování administrativního a sociálního zázemí pro zaměstnance. Nemovitost byla celkově v zanedbaném stavu vyžadujícím rekonstrukci.  V rámci realizace projektu zároveň došlo k částečné nástavbě jednopodlažní části a přízemní přístavbě, která rozšířila prostor dílny. Realizace projektu je v tuto chvíli ukončena, Rekonstrukce a přístavba objektu a související stavební úpravy areálu umožní společnosti vytvořit efektivní podmínky pro opravárenskou činnost firmy a její další rozvoj. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 25. 2. 2010 24. 11. 2010
Celkové způsobilé výdaje 7 702 860 Kč
Celková požadovaná dotace 3 851 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%