5.3 NM02/1284 "Oprava, rekonstrukce a přístavba vily" Zábřeh na Moravě - Olomoucký kraj

Na základě realizace projektu byla obnovena podnikatelská činnost v nevyužívaném objektu.

 5.3 NM02/1284 "Oprava, rekonstrukce a přístavba vily" Zábřeh na Moravě - Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla Jitka Deutschová. Společnost se zabývá 3D digitální technologií ve stěžejních oblastech průmyslu se zaměřením na progresivní vývoj výrobků. Jedná se o přesné 3D optické měření, testování a korekci dílů pro výrobu, 3D modelování a výrobu plastových modelů pro konstruktéry, projektanty a architekty.

Popis projektu:

Nemovitost nacházející se v ulici Postřelmovská v Zábřehu, v minulosti sloužila pro textilní výrobu, před realizací projektu však nebyla několik let využívána. Jednalo se o dvoupodlažní objekt s valbovou střechou, po realizaci projektu byla střecha nahrazena vyzděným 3. nadzemním podlažím a byla vybudována plochá střecha, na níž byly umístěny solární fotovoltaické a termické panely.  Konstrukční systém je zděný, obvodový plášť byl opatřen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Objekt je řešen ekologicky příznivě a energeticky nenáročně. Stavba spadá do konceptu nízkoenergetického domu.

Ve zrekonstruovaném objektu bylo vybudováno centrum 3D digitální technologie pro oblast průmyslu a vývoje, 3D modelování a 3D optické měření. Probíhá zde výroba modelů, prototypů, součástek a forem pro vývojová pracoviště a konstruktéry, především z automobilového průmyslu a strojírenství, dále 3D scanování, reverzní inženýrství a digitalizace různých prvků pro přípravu obrábění nebo hotových výrobků pro kontrolu a testování.

Realizace projektu umožnila následující:

  • Rozvoj aplikací 3D digitální technologie ve stěžejních oblastech průmyslu se zaměřením na progresivní vývoj výrobků, přesné 3D optické měření, testování a korekci dílů pro výrobu, 3D modelování a výrobu plastových modelů pro konstruktéry, projektanty a architekty.
  • Nahrazení chátrajícího objektu moderní podnikatelskou nízkoenergetickou stavbou a tím zlepšení životního prostředí.
  • Projekt přispěl ke snížení nezaměstnanosti v okrese Šumperk.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

 Datum ukončení

10. 10. 2012

30. 6. 2014

Celkové způsobilé výdaje

11 256 000 Kč

Celková vyplacená dotace

5 628 000Kč

Míra podpory dle žádosti

50%