5.3 NM02/1233 Přeměna nevyužívaného objektu na moderní výrobní halu - Moravskoslezský kraj

Záměrem podpořeného projektu byla rekonstrukce objektu na výrobní halu.

Charakteristika žadatele

Společnost ELEKTROPOHONY spol. s r.o. byla založena v roce 1991. Hlavním předmětem činnosti se stal vývoj, výroba, prodej a servis pohonářské techniky. Jedná se o oblast kombinující elektrotechniku, strojírenství a přesné obrábění.

Firma se specializuje na projekci, dodávky, uvádění do provozu a servis pohonářské techniky, zejména měničů kmitočtů, servopohonů, motorů a převodovek.

Popis projektu  

Předmětem projektu byla rekonstrukce chátrajícího objektu v areálu společnosti ELEKTROPOHONY spol. s r.o. na moderní výrobní halu se zázemím. Podnikatelský objekt byl před realizací projektu bez využití, pouze část plochy sloužila pro skladovací účely.

Projekt řešil celkovou revitalizaci i s nejbližšími pozemky tak, aby optimálně splňovala potřeby investora. Stávající využití objektu je následující:

  1. inovativní výrobní činnost - elektrosoučástky pro řadu konečných výrobků (např. modulárních chodníků),
  2. krátkodobé skladování materiálu pro výrobu,
  3. krátkodobé skladování hotových výrobků,
  4. manipulace s materiálem a výrobky pomocí ručních vozíků a mostového jeřábu.

V rámci uskutečnění projektu vznikla nová pracovní místa.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení 17. 12. 2012 Datum ukončení 20. 1. 2014
Celkové způsobilé výdaje 7 822 228 Kč
Celková požadovaná dotace 3 128 891 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%