5.3 NM02/115 Rekonstrukce výrobních objektů areálu Osvětimany – Zlínský kraj

Výsledkem realizovaného projektu jsou nové výrobní haly a administrativní objekt, které vznikly rekonstrukcí nevyužívaného výrobního objektu a výstavbou nových budov.

Charakteristika žadatele

Společnost WEEE, a.s. působí na českém a zahraničním trhu od roku 2008. Nabízí komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, zejména nabídky řešení recyklace plastových odpadových materiálů a opětovného použití materiálů s cílem prevence vzniku odpadů dle priorit evropské legislativy. Cílovou skupinou společnosti jsou zejména firmy a podniky, které řeší otázky nakládání s odpady, případně hledají vhodné vstupní druhotné suroviny.

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného výrobního objektu v areálu bývalé cihelny v Osvětimanech (ORP Uherské Hradiště) včetně přilehlých pozemků, manipulačních ploch, ČOV a kanalizace, a inženýrských sítí. Před zahájením realizace projektu se objekty a infrastruktura nacházela ve špatném technickém stavu. Docházelo ke zvyšování rizika degradace konstrukce budov a celkově areál působil neestetickým dojmem.

Dále v rámci realizace projektu došlo k odstranění některých původních objektů a byla provedena zcela nová výstavba dvou budov. Demolice a následná výstavba byly provedeny z ekonomického hlediska, tento postup se ukázal jako finančně efektivnější než kompletní rekonstrukce.

Projekt zahrnoval zpevnění a úpravu přilehlých pozemků a manipulačních ploch, oplocení revitalizovaného areálu, ČOV a kanalizační přípojku sloužící pro sociální zařízení a WC a zavedení inženýrských sítí.

Vybudované a rekonstruované výrobní prostory odpovídají  dnešním nárokům na podnikatelské aktivity firmy WEEE, a. s. a splňují parametry pro efektivní výrobní, výzkumné a inovativní aktivity společnosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 19. 1. 2010 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 37 220 499 Kč
Celková požadovaná dotace 22 332 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %