5.3 NM02/1058 Rekonstrukce nevyužitelného objektu č. 4 v areálu ZKL Brno, a.s. - Jihomoravský kraj

Realizací projektu došlo k rekonstrukci nevyhovující výrobní haly na moderní budovu určenou pro výrobu ložisek.

Charakteristika žadatele:

Koncern ZKL, Brno je tradiční český výrobce valivých ložisek s šedesátiletou historií a největší výrobce speciálních a technologických ložisek ve střední Evropě. Zaměřuje se na průmyslová odvětví, která vyžadují přesnost a vysokou spolehlivost provozu valivých ložisek ve strojírenských zařízeních. Koncern ZKL vznikl integrací českého ložiskového průmyslu s více než šedesátiletou tradicí, zajišťující výzkum, vývoj, výrobu a prodej ložisek ZKL. ZKL disponuje konstrukčně vývojovou základnou, dostatečnými výrobními kapacitami, vzdělanými a kvalifikovanými zaměstnanci a dynamicky se rozvíjející prodejní sítí, která je tvořena sítí prodejních zástupců jmenovaných pro každé teritorium, s ohledem na specifické podmínky každého národního trhu.

Popis projektu:

Předmětem řešení projektu byla rekonstrukce objektu z roku 1940, který byl ve stavu nepoužitelném pro moderní výrobu valivých ložisek (v objektu vyráběných od roku 1948). Při rekonstrukci objektu byla zachována stávající nosná ocelová konstrukce a tím i základní rozměry budovy. Výměna střešního pláště, výměna výplně světlíků, vybourání stávajících a položení nových podlah vytvořilo prostředí, které svými parametry vyhovuje požadavkům na velmi přesnou výrobu jednotlivých součástí ložisek a jejich následnou montáž. na hygienu práce, požadavky na ochranu životního prostředí, požadavky požární bezpečnosti, požadavky spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a požadavky spojené s uplatněním nových technologických procesů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

 Datum ukončení

16. 7. 2012

31. 12. 2014

Celkové způsobilé výdaje

38 425 817 Kč

Celková požadovaná dotace

11 527 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

30 %