5.3 NM02/089 Rekonstrukce bývalého objektu JZD na nové výrobní prostory společnosti - Moravskoslezský kraj

Cílem projektu byla rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného objektu, který v minulosti sloužil jako vepřín. Po realizaci projektu objekt slouží pro výrobu a s tím související skladování materiálu a výrobků (šití a zpracování pracovních oděvů, provoz pletacích strojů pro výrobu pracovních rukavic a ochranných pomůcek, skladování látek a jiného materiálu pro pracovní oděvy).

Charakteristika žadatele:

Společnost FIBRES s.r.o. byla založena v roce 2004 a podniká v oblasti výroby a prodeje pracovních oděvů, látek, a jiného textilu. Tato podnikatelská činnost je do značné míry stabilizovaná a generuje pravidelné příjmy, proto vedení firmy rozhodlo o rozšíření portfolia podnikání. Před založením společnosti podnikal majitel v oblasti nákupu a prodeje sportovních motocyklů a v návaznosti na tyto zkušenosti s trhem má společnost připravený projekt výroby a prodeje vlastních sportovních motocyklů pro děti a dorost. Od začátku roku 2010 pracuje společnost na vývoji prototypu profesionálního motocyklu s elektrickým pohonem pro děti a dorost. Ve spolupráci s VŠB-Technickou Univerzitou Ostrava byl tento vývoj ukončen, prototyp byl testován a je nyní vyráběn. FIBRES s.r.o. je jedním z největších velkoobchodníků s tkaninami pro výrobu pracovních oděvů ve střední Evropě. Převážnou část jejich výrobků exportují převážně do Slovenska, Polska, Maďarska a dalších zemí západní a východní Evropy.

Popis projektu:

Rekonstruovaný objekt je umístěn ve středu obce Mankovice. Objekty byly v minulosti využívány jako vepřín včetně zázemí pro pracovníky. S ohledem na předchozí využití bylo zapotřebí realizovat významnější vnitřní dispoziční úpravy objektu. Areál je ve tvaru C a tímto byla vytvářena velká dvorní plocha. Budova byla přízemní se sedlovými střechami a podkrovím. Výstavba vepřína probíhala cca v 50. letech minulého století a od této doby nedošlo k žádným stavebním změnám. Tomu odpovídal i nevyhovujícím technický stav budov před rekonstrukcí. Nově navržený stav vycházel z nové funkční náplně. Dispoziční a typologický návrh se snažil maximálně účelně využít stávajícího objektu pro potřeby níže specifikované textilní výroby a výroby sportovních motorek pro děti a dorost. Byly zde vybudovány výrobní a skladovací prostory společnosti, šatny, sociální zařízení (WC, sprchy), denní místnost, kanceláře.

Objekt má výhodnou polohu pro umístění výrobní činnosti firmy, je v bezprostřední blízkosti k prodloužení dálnice D1 i hlavnímu železničnímu koridoru (nejbližší vlečka je umístěna v Suchdole nad Odrou přibližně 2-3 km od objektu).

S ohledem na nákladovost rekonstrukce celého objektu bylo po vyhotovení projektové dokumentace a rozpočtů přistoupeno k omezení rozsahu realizace projektu pouze na polovinu objektu - část A. Část B nebyla součástí projektu a došlo zde pouze k estetickým úpravám na fasádě pro zachování estetičnosti objektu jako celku. Realizací projektu byl vytvořen ucelený výrobní areál společnosti. Přidanou hodnotou projektu je výrazné zlepšení vnějšího vzhledu budov ovlivňující celkový estetický dojem z obce Mankovice.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI

5.3 Infrastruktura pro podnikání

Program

Nemovitosti

Datum zahájení

 Datum ukončení

25. 11. 2009

17. 10. 2014

Celkové způsobilé výdaje

24 409 000 Kč

Celková požadovaná dotace

14 644 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

60 %