5.3 NM02/035 Rekonstrukce objektů pro navýšení výrobních a vývojových kapacit společnosti SQS Vláknová optika a.s. – Královéhradecký kraj

Cílem podpořeného projektu byla rekonstrukce výrobního areálu společnosti SQS Vláknová optika a.s.

Charakteristika žadatele

Společnost SQS Vláknová optika a. s. dlouhodobě úspěšně působí v oboru technologií telekomunikačních přenosů po optických vláknech, tzv. vláknové optiky. SQS Vláknová optika a. s. je výrobní společnost disponující vlastním vývojovým oddělením, které se zabývá zejména výrobkovými inovacemi a vývojem výrobních zařízení. Vyrábí a dodává široký sortiment optických vláknových výrobků s optickými konektory obou světově uznávaných technologických modifikací.

Popis projektu

Výrobní areál společnosti se nachází v centru zastavěného území obce Nová Paka. Vzhledem ke špatnému stavu budov byly objekty postupně podle možností a rozvojových potřeb společnosti rekonstruovány.  Společnost má v současné době již plně obsazeny veškeré výrobní plochy.  Cílem předkládaného projektu je proto rozšíření výrobních ploch, které je nutnou podmínku pro další rozvoj společnosti, zejména pro realizaci VaV a inovačních projektů rozšiřování speciální výroby optických komponentů.

Z dispozičního hlediska budou v dostavbě umístěny nové vývojové a výrobní dílny, skladové a sociální zázemí. 

Společnost má již zkušenosti s realizací obdobných projektů, v minulých letech realizovala z vlastních zdrojů (bez využití dotačních prostředků) I. etapu stavebních úprav rozsáhlého areálu, na kterou předkládaný projekt II. etapou navazuje.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 9. 11. 2009 18. 4. 2012
Celkové způsobilé výdaje 42 642 163 Kč
Celková požadovaná dotace 21 321 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%