5.3 NM02/008 Rekonstrukce objektů pro společnost NAM system, a.s. – Moravskoslezský kraj

V rámci realizace projektu byly zakoupeny pozemky a zrekonstruovány dva objekty, díky kterým společnost získala nové sídlo i prostory pro výrobu.

NAM system

Charakteristika žadatele

NAM system, a.s. je významným výrobcem a dodavatelem pultů centrální ochrany (PCO) na trhu v České a Slovenské republice. Kromě PCO se NAM system, a.s. zabývá rádiovým přenosem dat v nejrůznějších aplikacích – teplárenství, vodárenství, plynárenství, měřící a regulační technika, aj. V současné době se rovněž intenzivně věnuje systémům pro monitorování polohy mobilních objektů. Společnost byla založena roku 1991 a sídlí v Havířově.

Popis projektu

Projekt "Rekonstrukce objektů pro společnost NAM system, a.s." zahrnoval nákup pozemků a dvou objektů, které se po rekonstrukci staly novým sídlem firmy. Samotná realizace projektu tedy spočívala v rekonstrukci chátrajících objektů. Bylo nutné rekonstruovat oba objekty přímo na míru stávajícím výrobním a ostatním procesům společnosti.

Objekty jsou pro rekonstrukci využívány pro výrobu a servis produkovaných elektrotechnických zařízení, vývoj, obchod, skladování vstupních materiálů, skladování, balení a expedici vlastní výroby, dále pro pracoviště k montáži zařízení pro sledování vozidel, pro pracoviště technické podpory a dále jako školicí středisko pro uživatele firemních technologií.

Se samotnou rekonstrukcí objektů souvisela také úprava okolního prostředí. Okolní plochy byly zbaveny nepotřebných objektů a byla vytvořena nová úprava komunikací, ploch a zeleně. Regenerace okolí má za následek celkové zlepšení a oživení místní infrastruktury a životního prostředí.

Samotný projekt zahrnoval kromě nutných stavebních prací také pořízení projektové dokumentace rekonstrukce těchto objektů včetně zajištění nutných průzkumů, sond a všech souvisejících činností jako autorský dozor, stavební dozor, koordinace bezpečnosti práce v průběhu stavebních prací, všechny stavební práce spojené s rekonstrukcí.

Realizace projektu znamenala pro firmu značný přínos. Přestěhování do nově získaných prostor umožnilo další rozvoj společnosti. Mimo jiné byly zkvalitněny vývojové a technologické procesy ve výrobě a došlo ke zlepšení pracovních podmínek. V souvislosti s rozšířením aktivit byl navýšen stávající počet zaměstnanců; realizace projektu měla tedy pozitivní vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu. Díky rekonstrukci budov se také podařilo nalézt pro chátrající budovy nové smysluplné využití, což se předtím čtyři roky nedařilo.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 25. 9. 2009 15. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 60 340 000 Kč
Celková požadovaná dotace 36 204 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %