5.3 NM01/368 Přístavba haly KABELOVNA KABEX, a.s., Holýšov – Plzeňský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce původní výrobní haly a rozšíření výrobních a skladových ploch formou nové přístavby.

KABELOVNA KABEX, a.s. - Holýšov

Charakteristika žadatele

Žadatel je lídrem na trhu ve výrobě silnoproudých i sdělovacích kabelů instalovaných zejména v jaderných elektrárnách.

Popis projektu

Předmětem projektu byla rekonstrukce původní výrobní haly a rozšíření výrobních a skladových ploch formou nové přístavby, kde budou prováděny některé výrobní operace a skladovány finální výrobky. V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci střechy, opláštění a výrobních ploch. U středních sloupů nové dvoulodní haly byla osazena nová výrobní linka, která výrobně navazuje na stávající linky v původní výrobní hale. Účelem přístavby je rozšíření výrobních možností podniku žadatele v návaznosti na zvyšující se trend objemu zakázek.

Realizací projektu došlo k celkovému zlepšení organizace výroby, což s sebou přineslo snížení počtu mezioperačních kroků. Celkově projekt přispěl ke zkvalitnění výrobních procesů a zrychlení výroby čímž byly následně zkráceny termíny dodávek.

Žadatel dále zkvalitňuje vlastní výrobu a zpracovává projekt na vybudování vlastního vývojového a laboratorního centra v oboru opláštění kabelů ve spolupráci s partnerem ze Švýcarska.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 10. 2008 30. 6. 2009
Celkové způsobilé výdaje 19 196 730 Kč
Celková požadovaná dotace 8 830 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 46%