5.3 NM01/296 Hala Ciboušov – Ústecký kraj

Hlavním přínosem podpořeného projektu je rekonstrukce brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se zaměřením na zpracovatelský průmysl - kovoobrábění a zámečnictví. Projekt byl realizován v Ústeckém kraji.

Hala Ciboušov – před rekonstrukcí

Charakteristika žadatele

Žadatel Jaroslav Ježek – KOMUNIKACE je malý podnik (fyzická osoba podnikající dle ŽZ zapsaná v OR) s deseti zaměstnanci s výrobou situovanou v katastru obce Klášterec nad Ohří (Ústecký kraj).

Podpořený projekt se týká činnosti firmy v oblasti klasické zámečnické výroby včetně opracování materiálů na CNC obráběcím centru. Jedná se především o zakázkovou výrobu s převahou konstrukcí, malosériové výroby a jednoúčelových kovových výrobků. Úzká spolupráce je rozvinuta s firmami umístěnými na průmyslové zóně VERNE, které uvedené výrobky poptávají. Specializovaná výroba je zaměřena na výrobu okrasných kovových plotů, kde opět převažuje zakázková výroba "na míru". Uvedená výroba je zaběhnutá a ověřená z předchozího období. Z hlediska celních kódů se jedná převážně o kovové konstrukce kód 7308.

Popis projektu

Hlavním přínosem projektu je rekonstrukce brownfieldu na podnikatelskou nemovitost se zaměřením na zpracovatelský průmysl - kovoobrábění a zámečnictví. Byly obnoveny a rozšířeny výrobní prostory a výrobní kapacity se sociálním zázemím pro zaměstnance včetně odpovídajících prostor pro jednání se zákazníky. Projekt umožní zvýšení efektivnosti a produktivity výroby příjemce dotace. Doposud byla výroba umístěna v různých částech areálu s velkou manipulační náročností. Nové prostory umožní efektivní a racionální výrobu s předpokladem jejího rozšíření vlivem vhodných prostor.

Rekonstrukce je další etapou revitalizace zakoupeného areálu bývalých statků, který představoval typický brownfield po ukončení zemědělské výroby. V předchozí etapě proběhla rekonstrukce kravína o délce 50 m na výrobní prostory a prostory k pronájmu v hodnotě 5,5 mil. Kč v období 2003 - 2005. Rekonstrukce byla provedena za pomoci dotace Krajského úřadu Ústeckého kraje v r. 2005.

Projekt byl realizován v okrese Chomutov, který má vysokou mírou nezaměstnanosti.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 1.7.2009 31.10.2010
Celkové způsobilé výdaje 14 992 335,- Kč
Celková požadovaná dotace 8 994 000,- Kč
Míra podpory dle žádosti 60%