5.3 NM01/253 JURICA a.s. - Karlovarský kraj

Zrekonstruované objekty slouží jako výrobní zázemí společnosti JURICA a. s.

5.3 NM01/253 JURICA a.s., Karlovarský kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost JURICA a.s. se zaměřuje na navrhování, projektování a realizaci pozemních staveb, zejména pak staveb pro bydlení, občanské vybavenosti, staveb pro poskytování služeb i staveb průmyslových. Zvláštní specializací jsou také stavby památkově chráněné a stavby, které jsou v přírodně citlivém prostředí.

Žadatel zajišťuje služby vlastními pracovníky od prvních ideových a architektonických návrhů stavby nebo komplexů staveb, přes podrobné zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací v detailech veškerých potřebných profesí, projednání těchto staveb a souborů v rámci správních řízení ve smyslu Stavebního zákona a konče vlastní realizací stavby „na klíč“. Společnost právě touto komplexností nabízených služeb je na stavebním trhu výjimečná a téměř ojedinělá. Klade značný důraz na sledování a znalost nových technologií v navrhování a provádění staveb.

Popis projektu

Předmětem realizace projektu byla rekonstrukce nemovitostí ve vlastnictví žadatele.Do jednotlivých objektů byla umístěna tesařská, truhlářská a zámečnická dílna, sklad a sociálně-administrativní zázemí.

Jednopodlažní objekt zděné konstrukce byl zrekonstruován a slouží jako prostory kotelny a šaten pro tesařskou dílnu. V úrovni 2. nadzemního patra byla vybudována nástavba s využitím jako kancelář pro příjem a přípravu zakázek. Dvoupodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou je po rekonstrukci využíván jako tesařská a zámečnická dílna. Do podkroví objektu v 2. nadzemním patře byl umístěn sklad. V dalším objektu byla po jeho rekonstrukci zřízena klempířská dílna. Sociální zařízení a denní místnost byly umístěny do posledního 4. objektu zděné konstrukce.

V rámci projektu byla vybudována nová přípojka vody, kanalizační přípojka, rozvod plynovodu, komunikace a zpevněné plochy.

Nemovitost se nachází ve městě Ostrov. Před realizací projektu byla tato nemovitost viditelně zchátralá a plně nevyužitá. Rekonstrukcí objektu a jeho následným využíváním došlo ke zlepšení estetického vzhledu části města, k vytvoření nových pracovních míst a vzniklé řemeslné dílny mohou poskytovat i drobné služby občanům města.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 31. 5. 2009 30. 9. 2011
Celkové způsobilé výdaje 11 393 341 Kč
Celková vyplacená dotace 6 836 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%