5.3 NM01/149 Rekonstrukce nevyužívaných skladů na výrobní halu - Středočeský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla výstavba nové haly, která slouží pro výrobu nábytku firmy LUGI, s. r. o.

Charakteristika žadatele

LUGI, s.r.o. je český renomovaný výrobce designového nábytku. Výrobu zahájil majitel společnosti se třemi zaměstnanci v roce 1994. V roce 2010 započala společnost výrobu vlastní kolekce nábytku. V současné době firma zaměstnává 24 pracovníků, které tvoří jak kmenoví zaměstnanci žadatele, tak spolupracující designéři a architekti. Produkce firmy je směřována na tuzemský trh a v posledních letech také pro zahraniční partnery (VB, Francie, Rakousko, Německo, Belgie, Holandsko). Základními výrobky a poskytovanými službami jsou zakázková výroba nábytku, návrhářská, designérská a aranžérská činnost, kompletní realizace interiérů dle projektové dokumentace a výroba vlastního nábytku.

Popis projektu  

Obsahem projektu byla výstavby nové haly, jež byla využita pro realizaci hlavní činnosti společnosti LUGI s.r.o., kterou je výroba nábytku.

Co se týká přínosů projektu, realizace projektu umožnila společnosti LUGI, s. r. o. další rozvoj, neboť výrobní prostory před rekonstrukcí byly nedostačující a neumožňovaly navýšení výrobní kapacity společnosti.  Díky realizaci projektu bylo umožněno přesídlit výrobu nábytku z obytné zóny města do průmyslové zóny a odstranit nevyužívané haly, které by v budoucnu mohly představovat negativní dopad na životní prostředí ve městě, a místo nich vybudovat nový objekt s moderní infrastrukturou. Též došlo k podstatnému zlepšení vzhledu, tepelně technických vlastností a celkového stavu objektu.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 7. 7. 2008 13. 7. 2010
Celkové způsobilé výdaje 22 635 000 Kč
Celková požadovaná dotace 13 581 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%