5.3 NM01/128 Rekonstrukce a přístavba výrobní haly obráběcí dílny a předmontáže nábytku – Jihomoravský kraj

Cílem podpořeného projektu byla komplexní rekonstrukce a přístavba stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je využíván žadatelem pro výrobu nábytku.

Charakteristika žadatele

Firma BLANÁŘ NÁBYTEK, a.s. byla založena v roce 1989. Od roku 1991 se firma specializuje na sériovou výrobu čalouněného nábytku. Za uplynulé roky se podařilo vybudovat výrobní firmu, která v současné době zaměstnává cca 250 zaměstnanců a která se řadí mezi přední výrobce nábytku. Svojí specializací je největším výrobcem lehacího nábytku v České republice. Firma vyrábí nejen válendy a dvoulůžka všech typů, ale také pohovky. Je rovněž významným producentem lamelových roštů. Důrazem na vlastní vývoj a kvalitu se firmě podařilo získat image výrobce značkového zboží pro nejširší spektrum zákazníků.

Firma investuje ve spolupráci s významnými výzkumnými institucemi nemalé prostředky do vývoje nových, špičkových výrobků, které následně určují nové měřítko kvality a zároveň odpovídají nejnovějším poznatkům z oblasti výzkumu spánku. Samozřejmostí je používání příjemných a zdravotně nezávadných materiálů, které podléhají nejpřísnějším zkouškám kvality. Firma je držitelem certifikátu státní zkušebny, který potvrzuje zdravotní nezávadnost a vysokou užitnou hodnotu výrobků.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo provedení komplexní rekonstrukce a přístavby stávajících objektů v bývalém areálu JZD, který je využíván žadatelem pro výrobu nábytku. Předmětem rekonstrukce byly dvě bývalé výrobní haly JZD, které sloužili v minulosti žadateli jako sklady materiálu a výrobků. Vzhledem k nedostatečné kapacitě výrobních prostor se žadatel rozhodl rekonstruovat stávající nemovitosti a provést jejich přístavbu za účelem vytvoření jednoho výrobního objektu, do kterého budou umístěny obráběcí a montážní dílny a zároveň významným způsobem zvýšena samotná kapacita výroby.

Projekt byl realizován ve třech navazujících etapách tak, aby mohla být v jednotlivých částech výrobní haly zahájena co nejdříve samotná výroba. Předmětem první etapy byla rekonstrukce stávající budovy  skladu „P“ a provedení přístavby ve velikosti 600 m2, v druhé etapě byla realizována další část přístavby výrobní haly mezi stávajícími budovami a ve třetí etapě byl rekonstruována budova skladu „HV“.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 29. 5. 2008 30. 10. 2011
Celkové způsobilé výdaje 117 136 888 Kč
Celková požadovaná dotace 46 853 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%