5.3 NM01/039 Rekonstrukce objektu - Moravskoslezský kraj

Cílem realizovaného projektu byla rekonstrukce objektu a jeho využití k dalšímu rozvoji společnosti GASCONTROL.

Charakteristika žadatele:

Společnost GASCONTROL, společnost s. r. o. vznikla v roce 1992. Od svého založení se specializuje na odvětví plynárenství a energetiky - výrobu, montáž a servis plynárenských, vodárenských a kanalizačních zařízení a regulačních a předávacích stanic. Dále se společnost zaměřuje na instalaci plnících stanic na CNG, přestavbu vozidel na CNG a výstavbu bioplynových stanic nejen v České republice, ale i v zahraničí. GASCONTROL  také provádí výzkunou a vývojovou činnost a inovace zejména v oblasti plynárenství.

Společnost je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS 18001:2008. Vlastní certifikát jakosti ve svařování dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 a certifikát společnosti GAS, s.r.o., který firmu GASCONTROL opravňuje k provádění prací v plynárenství v celém rozsahu.

Popis projektu:

Podpořený projekt byl zaměřen na celkovou rekonstrukci objektu, která byla v minulosti využívána jako kompresorová stanice svítiplynu. Před realizací projektu nebylo možné objekt plně využívat pro jeho značnou devastaci a opotřebovanost a též z hlediska bezpečnosti byl naprosto nevyhovující.

Rekonstrukce nevyužívaného objektu zahrnovala obvodové opláštění budovy, zateplení obvodových zdí objektu včetně výměny oken a vstupních vrat, montáž a zateplení střešní krytiny, instalaci topení, elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace a další. Součástí stavebních prací byla též úprava příjezdové komunikace, přístupových chodníků a prostor okolo objektu a výsadba zeleně okolo objektu.

Na základě provedené rekonstrukce je v současné době objekt využíván k následujícím aktivitám:

  • Výroba kontejnerů pro technologii plnících stanic (kompresorové jednotky) pro teplovodní výměníky, pro technologii bioplynových stanic a pro další technologické celky - důlní klimatizaci a chlazení.
  • svařování technolologických celků metodou MIG-MAG s využitím poloautomatů,
  • montáž celků plnících stanic na CNG (stlačený zemní plyn),
  • příprava potrubních celků k montáží,
  • skladové prostory.
Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 12. 1. 2009 22. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 42 995 013 Kč
Celková požadovaná dotace 17 198 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%