5.3 NM01/033 Rekonstrukce haly Uniron – Moravskoslezský kraj

Cílem podpořeného projektu byla rekonstrukce výrobní haly společnosti UNIRON s.r.o.

UNIRON s.r.o.

Charakteristika žadatele

Firma UNIRON s.r.o. sídlí v Hlavnicích, předmětem její činnosti je strojírenská výroba, kovovýroba typu lisování, stříhání, svařování strojních součástí, včetně vlastní výroby lisovacích nástrojů na CNC strojích. Vyrábí pro tuzemské i zahraniční zákazníky.

Popis projektu

Výroba do realizace projektu probíhala ve vlastním, ale nevyhovujícím objektu, v areálu, kde probíhá paralelní zemědělská (zejména živočišná) výroba. Prostory nevyhovovaly z hlediska velikosti a uspořádání, resp. i reprezentace firmy. Žadatel proto zakoupil uzavřený areál bývalé dřevovýroby v obci Litultovice a plánuje jeho rekonstrukci a změnu účelu užívání stavby.

Projekt se týká výrobní haly postavené okolo r. 1975 a její infrastruktury v rámci areálu. Základní požadavky na rekonstrukci výrobní haly vycházejí z požadavku na změnu využití, neboť stávající stav objektu byl pro typ výroby žadatele nevhodný. Součástí úprav budovy je i snížení energetické náročnosti provozu.

Budova již byla napojena na vodovodní a elektrickou přípojku a v rámci rekonstrukce byla připojena na rozvod plynu. Kanalizace byla doplněna čističkou. Vnitřní komunikace v areálu, napojené na obecní příjezdovou cestu, byly rozšířeny na obousměrný provoz vozidel do 12 tun.  V budově výrobní haly proběhla výměna vzduchotechniky a částečně ostatního technického vybavení včetně přechodu na plynové topení. Šatny a sociální zázemí byly přizpůsobeny současným požadavkům. Výrobní prostor byl nově rozdělen příčkami na výrobní úseky. Vnitřní prostory byly celkově opraveny, včetně nových podlah.

Plášť budovy byl zateplen, ocelová okna byla vyměněna za plastová a střešní světlíky s jednovrstvým sklem byly nahrazené vícevrstvými plastovými. Střecha byla opatřena tepelnou izolací a novým hydroizolačním povrchem.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení Datum ukončení 5. 5. 2008 30. 6. 2009
Celkové způsobilé výdaje 35 458 056 Kč
Celková požadovaná dotace 21 274 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%