5.3 NM01/031 Rekonstrukce podnikatelského objektu v Napajedlích – Zlínský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla rekonstrukce objektu motorárny v areálu bývalého výrobního a strojírenského závodu Slavie v Napajedlech, který byl dlouhodobě prázdný a bez jakéhokoli užívání.

rekonstrukce objektu motorárny

Charakteristika žadatele

Společnost UNIKONT GROUP s.r.o., založená v roce 1991, podniká v oblasti čisticí a komunální techniky a je v tomto oboru jednou z největších českých společností na českém trhu. Firma nabízí široký sortiment značek předních světových výrobců v jednotlivých kategoriích úklidových a komunálních strojů. Pro většinu zastupovaných značek je pro Českou republiku výhradním dovozcem. Ve svém portfoliu má jak prostředky pro ruční úklid, profesionální a průmyslové vysavače, podlahové mycí automaty, bezprašné zametací stroje, tak i komunální techniku.

Především v oblasti komunální techniky firma investovala do vlastního vývoje a výsledkem jsou technologicky vyspělé výrobky z dané oblasti připravené pro malosériovou výrobu. Konkrétně se jedná o samosběrné čistící stroje s recyklací. Největší odbyt těchto strojů je očekáván nejen na domácím trhu, ale i na trhu EU a i mimo něj.

Mezi klienty společnosti patří obchodní řetězce, velké nadnárodní korporace a celá řada malých a středních firem z mnoha oborů.

Popis projektu

Předmětem projektu, který byl podán v rámci programu NEMOVITOSTI, byla rekonstrukce objektu motorárny v areálu bývalého výrobního a strojírenského závodu Slavie v Napajedlech, který byl dlouhodobě prázdný a bez jakéhokoli užívání. Celý komplex výrobního objektu vyžadoval zásadní rekonstrukci.

V roce 2008 společnost vyvinula a vyrobila prototyp komunálního samosběru – coby nástavby na menší nákladní automobily. Dalším vyvinutým výrobkem byla nástavba určená na opravu asfaltových ploch.

Studie proveditelnosti a zkušenosti s dosavadní výrobou ukázaly, že pro technologické vybavení a vlastní výrobu výše zmiňované techniky a plánovaného objemu výroby bude potřeba cca 4 000 m2 kryté plochy s dostatečnou výškou. Jako vhodný se jevil právě objekt bývalé motorárny v Napajedlech, kde byla po kompletní rekonstrukci zahájena výroba těchto nových strojů.

Projekt rekonstrukce objektu řeší plochy pro provoz výrobních strojů a technologických zařízení. V objektu jsou do budoucna situovány provozy výroby, pomocné výroby, expediční sklad a provoz sanitární a kancelářský.

Projektem realizoval žadatel svůj podnikatelský záměr zavést do svého výrobního programu nový druh výrobků. Hlavní přínosy realizovaného projektu jsou především v rozšíření výrobních a podnikatelských ploch o téměř 5 000 m2, v zavedení výroby nových výrobků do sortimentu společnosti a ve zvýšení počtu zaměstnanců firmy po uvedení investice do provozu až o 25%.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 2. 5. 2008 31. 3. 2010
Celkové způsobilé výdaje 65 998 850 Kč
Celková požadovaná dotace 39 599 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%