5.3 NM01/018 Rekonstrukce areálu společnosti J. Blažek Sklo Poděbrady s r.o. – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu byla rekonstrukce stávajících výrobních prostor společnosti žadatele, což povede k využití celkové plochy areálu pro aktivity žadatele s tím, že před rekonstrukcí bylo možné využít pouze cca 60% podlahové plochy.

Foto č. 1

Charakteristika žadatele

Firma Blažek Glass Poděbrady s.r.o. je firma s téměř dvacetiletou historií sídlící v Poděbradech, Středočeském kraji. Společnost zaměstnává 66 osob. Nemovitosti, ve kterých společnost sídlí a jejichž rekonstrukce byla předmětem projektu,  jsou ze 100% využity k výrobě (a souvisejícím činnostem) produktů z plochého skla a dutého ručně broušeného skla a následné obchodní činnosti společnosti žadatele.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rekonstrukci stávajících výrobních prostor společnosti žadatele, Areál se skládá ze tří objektů, dva z nich pochází ze 40. let a třetí z let 90. minulého století.  Cílem projektu bylo využití celkové plochy areálu pro aktivity žadatele s tím, že před rekonstrukcí bylo možné využít cca 60% podlahové plochy. Vedle zefektivnění výrobních a logistických procesů a zlepšení pracovních podmínek došlo k rekonstrukci elektroinstalace, některých rozvodů ústředního topení, protipožárních rozvodů a vzduchotechniky. Byly zrekonstruovány prostory sociálního zařízení a šaten. Byly upraveny vstupy do objektů a areálu a došlo k přestřešení vjezdu do areálu. Součástí rekonstrukce byla i nová konstrukce střechy na jednom z objektů, která byla v havarijním stavu a oprava vnějších plášťů budov. Realizací projektu dojde k výraznému zkvalitnění stávajících výrobních podmínek společnosti a možnosti zahájit provoz v prostorách, které byly doposud v havarijním stavu.

Rekonstrukce umožnila využívat prostory, které dosud vzhledem k jejich technickému stavu nebylo možno využít. Došlo k výraznému zlepšení logistiky v rámci výrobního areálu. Byly sjednoceny jednotlivé výrobní činnosti a původně roztříštěná výroba na sebe nyní plynule navazuje. Tím došlo k výrazným úsporám v rámci výrobního cyklu a k možnosti rozšíření výroby. Byly vytvořeny prostory pro nové stroje a neefektivní ruční výroba v oblasti plochého skla mohla být nahrazena poloautomatickou výrobou. V neposlední řadě došlo k výraznému zlepšení pracovních podmínek všech zaměstnanců a v rámci možného rozšíření výroby i k možnosti nárůstu pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.3 Infrastruktura pro podnikání
Program Nemovitosti
Datum zahájení  Datum ukončení 17.4.2008 15.5.2009
Celkové způsobilé výdaje 18 894 000 Kč
Celková požadovaná dotace 9 447 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%