5.2 SS02/782 Školicí středisko společnosti RABEN OSTRAVA, s.r.o. - Moravskoslezský kraj

Cílem realizovaného projektu bylo zřízení školicího střediska společnosti RABEN OSTRAVA, s.r.o.

Charakteristika žadatele:

Společnost RABEN OSTRAVA, s.r.o. primárně zajišťuje a realizuje dodávky čerpací techniky a vodohospodářských zařízení pro výrobní podniky v Moravskoslezském regionu. Zabývá se realizacemi v oblasti strojního obrábění kovů a zámečnických prací. Dále zajišťuje servis a opravy čerpadel, servis kalových čerpadel sortimentu, zpracování studií a projektů v oblasti čerpací techniky, zajištění technické pomoci při stanovování typů čerpadel pro daný provoz, obnovou jednotlivých čerpacích stanic, čistíren odpadních vod a dalších zařízení vodního hospodářství. Činnosti společnosti RABEN OSTRAVA, s.r.o. jsou realizovány převážně v provozovně v Ostravě-Kunčicích. Regionální provozovny, pro zajištění bližšího kontaktu se zákazníky, jsou umístěny ve Frýdku-Místku a v Hranicích. Sídlo společnosti se nachází v Praze. V době realizace projektu měla společnost 13 zaměstnanců.

Popis projektu:

Předmětem projektu bylo vybavení školicí místnosti a místnosti pro lektory nacházející se v 1. nadzemním podlaží ve vlastní budově na pozemku vlastněném společností RABEN OSTRAVA, s.r.o. v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Budova prošla nezbytně nutnou rekonstrukcí. Pro účely školení zaměstnanců byl připraven projekt, který zahrnoval vybavení školicí místnosti potřebným zařízením a předměty: nábytkem (stoly, židle, kancelářský nábytek, apod.), technikou (diaprojektor, promítací plátno, flip-chart, počítače, notebooky, TV, DVD rekordér, tiskárna, klimatizace, apod.) a dalším potřebným vybavením. V rámci projektu byla zahrnuta také úprava parkovací plochy, její zpevnění a rozšíření na kapacitu 10 parkovacích míst.

Kapacita školicí místnosti je 30 osob. Školení jsou zaměřena zejména na obsluhu, prodej a servis čerpací techniky a vodohospodářských zařízení. Vedlejšími tématy školení jsou cizí jazyky, obchodní a prodejní dovednosti a školení povinná ze zákona. Školení zaměstnanci se tak mohou zdokonalovat ve svých individuálních odborných zaměřeních i obecných znalostech. Vzdělávací akce jsou určeny pro zaměstnance firmy samotné a také pro zaměstnance klientských a spřátelených firem působících v obdobném průmyslovém odvětví. Na základě realizace projektu vzniklo 5 nových pracovních míst.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 8. 2011 29. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 803 424 Kč
Celková vyplacená dotace 482 054 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %