5.2 SS02/760 Školicí středisko Elekromontáže BLESK - Olomoucký kraj

Předmětem podpořeného projektu bylo zřízení školicího střediska firmy Elekromontáže BLESK s. r. o.

Charakteristika žadatele

Firma Elektromontáže BLESK s.r.o. je malá elektromontážní firma, která vznikla již v roce 1990, firma tedy působí na trhu již více než 20 let. Během doby své podnikatelské činnosti dosáhla společnost vysoké kvalitativní úrovně jak po stránceodbornosti a profesionality svých zaměstnanců, tak po stránce vybavenosti nejmodernějšími pracovními prostředky a technickými zařízeními využívanými při rutinních i vysoce specializovaných aktivitách.

Společnost Elektromontáže BLESK s.r.o. se zabývá především kompletní dodávkou elektromontážních prací, opravami a údržbou elektrických zařízení.

Popis projektu

Před realizací projektu nedisponovala firma Elektromontáže BLESK s.r.o. vhodnými školícími prostory pro specifický způsob výuky v oblasti elektroinstalací a revizí a zaměstnanci museli jezdit přibližně do 50 km vzdáleného podobného zařízení,čímž se výuka i pracovní vytížení jednotlivých pracovníků komplikovala.

Záměrem projektu tedy bylo vybudování školicího střediska společnosti Elektromontáže BLESK, s.r.o. vybaveného moderním zařízením, školicími stroji, přístroji, pomůckami a předměty. Školicí středisko je umístěno v objektu o dvou nadzemních podlažích s plochou střechou. Novostavba se skládá ze dvou částí.

V rámci projektu byly pořízeny školicí pomůcky pro praktickou výuku, např. zkušební panely OM2, lokátor tras - lokátor porušení kabelu aj. Dále byly pořízeny pomůcky pro teoretickou výuku (notebooky, promítací plátno, multifunkční zařízení apod.)

Školicí středisko je využíváno žadatelem, ale také dalšími podnikatelskými subjekty z podporovaných odvětví. V prostorách střediska se zaměstnanci školí například v těchto aktivitách:

  • Školení Práce pod napětím (PPN),
  • Kurz montérů kabelových souborů Raychem nn a vn,
  • Školení-bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výškách,
  • Školení využívání měřících přístrojů, lokátorů, detekce porušení kabelů.
Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení 1. 12. 2011 Datum ukončení 19. 7. 2013
Celkové způsobilé výdaje 9 896 365 Kč
Celková požadovaná dotace 5 937 819 Kč
Míra podpory dle žádosti 60 %