5.2 SS02/716 Školící centrum IT - Jihomoravský kraj

Záměrem projektu bylo vybudování vlastního školicího střediska zaměřeného na školení vlastních zaměstnanců, zákazníků a partnerů společnosti WEBCOM a.s

Charakteristika žadatele:

Společnost WEBCOM a.s. je společností, jež svou činnost zaměřuje na oblast databází, internetových aplikací a podnikových informačních systémů s následným komplexním řešením pomocí propracované implementační metodologie. Dalším polem působnosti, na něž společnost WEBCOM a.s. zaměřuje své podnikatelské aktivity, je oblast vzdělávání svých zákazníků, kteří tvoří široké portfolio předních renomovaných českých firem a organizací. Těmto je v rámci nabízeného balíčku poskytovaných služeb nabízena nejenom prvotní implementace IS s následnou podporou, ale také proškolení v obsluze a manipulaci.

WEBCOM a.s. patří mezi největší české partnery společnosti Microsoft v oblasti poskytování informačních systémů pro řízení podniků a státních institucí se specializací na Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM na území České republiky, kde tvoří největší implementační skupinu, která však pokrývá potřeby zákazníků také na Slovensku, v Maďarsku, Německu, Švýcarsku, Polsku, Velké Británii, s dosahem i mimo Evropu.

Popis projektu:

V rámci realizace projektu byl pořízen a rekonstruován třípodlažní objekt pro potřeby školení zaměstnanců, zákazníků a partnerů žadatele. Místem realizace projektu bylo město Brno. Stavební úpravy spočívaly v úpravě dispozic.  V 1. NP je situována recepce a vstup do objektu, s technickým zázemím v uliční části a v zahradní části. Ve 2. NP je umístěn školicí sál s kapacitou 16 - 30 osob, místnost lektorů a nezbytné zázemí. Ve 3. NP vznikly dvě učebny s příslušným zázemím.

Školicí sál slouží zejména pro školení zákazníků společnosti v oblasti podnikových systémů a větší teoretická školení interních zaměstnanců. Vybaven byl nezbytným nábytkem s katedrou, notebooky s příslušenstvím, projektorem, projekčním plátnem a ozvučením. Učebna I ve 3. NP  je vyhrazena pro odborné kurzy zprostředkovávané společností Microsoft a dalšími interními a externími školiteli, zaměřené na modulové informační systémy pro oblast řízení obchodu a vztahu se zákazníky, moduly pro ekonomiku, controlling, logistiku, dopravu a další. Konkrétně se jedná o systémy Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM. Učebna II je potom určena pro výuku obecných, jazykových a soft skills kurzů.

Cílem podpořeného projektu bylo vytvoření patřičných školicích prostor pro zákazníky, kteří byli před realizací projektu seznamováni s novými zaváděnými systémy na svých pracovištích, což se prokázalo jako vysoce neefektivní z hlediska brždění běžného provozu ve firmě, nedostatečné provázanosti poskytovaného školení a následnému finančnímu zatížení. Vytvořením školicího centra si tedy WEBCOM a.s. zajistil nejenom časové úspory svých zaměstnanců, ale také podpořil profesionální image firmy skrze dodání kompletní nabídky svých služeb.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI


5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Program

Školicí střediska

Datum zahájení

Datum ukončení

1.1. 2012

24.9.2014

Celkové způsobilé výdaje

20 750 405 Kč

Celková požadovaná dotace

10 374 000 Kč

Míra podpory dle žádosti

50%