5.2 SS02/715 Vzdělávací centrum SANBORN - kraj Vysočina

Cílem realizovaného projektu bylo vytvoření moderních školicích prostor společnosti Sanborn a. s.

5.2 SS02/715 Vzdělávací centrum SANBORN, kraj Vysočina

Charakteristika žadatele:

Společnost Sanborn a. s. je specializovaným výrobcem vysoce kvalitních přesných dílů pro energetický a petrochemický průmysl a dopravní zařízení s celosvětovou působností. Mezi hlavní obory činností patří výroba speciálních spojovacích materiálů pro vysoké teploty a tlaky, výroba komponentů pro plynové, parní a vodní turbíny, výroba ultrafiltračních zařízení a renovace a výroba kluzných kompozicových ložisek.

Společnost byla založena na počátku 20. let 20. století jako Vávrovy strojírny. Po roce 1948 byla znárodněna. Firma zůstala malým podnikem v centru Velkého Meziříčí až do 70. let, kdy se stala pobočkou ESB – Energetických strojíren Brno - opravárenské základny československé energetiky. Po tomto spojení se stala společnost celostátně známým dodavatelem dílů a služeb pro československý energetický průmysl. V 70. letech se také společnost přesunula z centra města do svých současných prostor.

Zákazníky společnosti Sanborn jsou čeští výrobci, české i slovenské elektrárny, plynárny i teplárny. Nejvýznamnější odběratele má však firma v zahraničí, kam dováží až 90% své výroby. Mezi významné zákazníky společnosti patří např. ALSTOM, General Electric, Siemens, Regal Beloit, Terex, Dresser Rand, MAN Diesel  a další.

Popis projektu:

Projekt vzdělávacího centra byl realizován v objektu, který se nachází v areálu společnosti Sanborn ve Velkém Meziříčí. Jednalo se o budovu bývalé učňovské školy, která byla před realizací projektu dlouhodobě nevyužitá a vyžadovala rekonstrukci. Ačkoliv byla zrekonstruována celá třípodlažní budova, školicí středisko se nachází jen v určitých částech 1.NP a 3.NP.

V rámci projektu byla budova rozdělena na dva stavební objekty.  V přízemí byla umístěna větší školicí místnost pro školení praktických dovedností, především práce s obráběcími stroji a potřebných softwarových znalostí pro ovládání strojů. Místnost pro praktickou výuku byla vybavena třemi počítači sloužícími pro čtení výkresové dokumentace a ovládání strojů pomocí specializovaných softwarů. Dále zde byly umístěny dva CNC stroje (soustruh a fréza). Ve 3.NP pak byly vybudovány čtyři školicí místnosti pro teoretická školení včetně příslušného zázemí. Celková kapacita školicího střediska činí 68 osob.

Společnost vytvořila několik ucelených kurzů pro své zaměstnance nebo učně, které jsou odstupňovány dle zkušeností a vzájemně na sebe navazují. Na jejich přípravě úzce spolupracovala se středními školami v regionu. Mimo tyto kurzy se v centru konají i speciální školení dle potřeb společnosti, např. při výrobě nového výrobku, který je vyráběn větším počtem pracovníků nebo při výuce nových postupů při práci s CNC stroji. Zaučováni jsou zde i noví zaměstnanci, kteří nově nastupují na svou pozici obsluhy CNC strojů.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 1. 2012 10. 6. 2013
Celkové způsobilé výdaje 15 364 003 Kč
Celková vyplacená dotace 7 682 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%