5.2 SS02/647 Vybudování školicího střediska společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. - Ústecký kraj

Cílem realizovaného projektu bylo vybudovat kvalitní zázemí pro vzdělávání zaměstnanců.

5.2 SS02/647 Vybudování školicího střediska společnosti METALL QUATRO spol. s r.o. - Ústecký kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost METALL QUATRO spol. s r.o. je významným subjektem působícím v oblasti stavebnictví již od roku 1994. Těžištěm činností je převážně výstavba bytových a nebytových budov a inženýrská činnost včetně odborného vedení a řízení staveb. Nosnou podnikatelskou činností je stavební činnost v oborech pozemní stavby, dopravní stavby a inženýrské sítě, dále se společnost zabývá výrobou plastových a hliníkových a dřevěných oken, truhlářstvím a výrobou kuchyňských linek, zámečnickou výrobou – výroba ocelových konstrukcí, zámečnických prvků v rámci stavební činnosti. Společnost je výrobcem certifikovaného rámového lešení.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování školicího střediska, které slouží jako zázemí pro školení zaměstnanců společnosti a jejích spolupracujících subjektů. Středisko bylo vytvořeno nástavbou na stávající jednopodlažní administrativní budovu žadatele. V rámci přístavby byly vytvořeny čtyři školicí místnosti, šatny, kabinety, kopírovací centrum, servrovna, technická místnost a sociální zařízení. Součástí projektu bylo také vybavení jednotlivých místností a pořízení nezbytných školicích vzdělávacích pomůcek (projektor, ozvučená učebny, HW a SW apod.).

Druhou část celkového komplexu školicího střediska tvoří prostory, které slouží k realizaci odborných praktických školení. Jedná se o přístavbu ke stávající přízemní budově, ve které se nacházejí jednotlivé výrobní haly a která je využívána pro praktická školení v oblasti kování a zasklívání eurooken. V rámci realizace projektu byly pořízeny nové technologie pro praktickou výuku, např. okovací stůl okenních křídel, montážní zasklívací stěna, svářečka CO, automat pro mechanické spojování rohů Al profilů, dvoukotoučová pokosová pila vč. příslušenství aj.

Přínos projektu spočívá především ve snazším způsobu plánování konkrétních školení dle aktuálních potřeb společnosti a zajištění vyšší úrovně jednotlivých školení. Celý projekt přispěl ke zvýšení kvalifikační úrovně a profesních znalostí a dovedností zaměstnanců, což vede k udržení a postupnému zvyšování konkurenceschopnosti společnosti.

 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

             Oblast podpory OPPI

5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

             Program

Školicí střediska

Datum zahájení

Datum ukončení

27.9.2011

25.11.2014

Celkové způsobilé výdaje

11 892 829 Kč

Celková vyplacená dotace

5 946 414 Kč

Míra podpory dle žádosti

50 %