5.2 SS02/641 Vzdělávací centrum AVENET - Jihomoravský kraj

V rámci podpořeného projektu bylo zřízeno a vybaveno školicí středisko pro společnost AVENET, s. r. o.

Charakteristika žadatele:

Společnost AVENET, s.r.o. je soukromá firma sídlící v Brně, jejíž založení je datováno do roku 1995. Jedná se o jednu z předních českých firem působících v oblasti IT řešení. Společnost se může pochlubit širokým portfoliem služeb v oblasti informačních, komunikačních a bezpečnostních technologií, prodejem a implementací podnikových systémů a jejich následnou podporou. Již od svého založení firma klade velký důraz na vysoký standard prováděných služeb, díky čemuž se AVENET stal Gold partnerem společnosti Microsoft s kompetencí pro informační systém Microsoft Dynamics NAV®. Je Mastr distributor bezpečnostních SW a HW řešení společnosti SOPHOS, výhradní distributor bluetooth a proximity produktů FUTURLINK, autorizovaný distributor společností TYCO Electronics/AMP, Brady, Acronics a Brand – Rex.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je:

  • Implementace, správa a údržba ERP systému Navision od společnosti Microsoft včetně pravidelného školení jeho uživatelů,
  • realizace komplexních projektů datových sítí (konzultace, návrhy, zemní práce, instalace sítě a koncových zařízení, správa a údržba).

Popis projektu:

Předmětem projektu byl nákup, rekonstrukce a vybavení budovy pro účely školicího střediska a administrativního sídla firmy. Jedná se o dvoupodlažní budovu. Rekonstrukce a stavební úpravy byly provedeny s ohledem na dvě hlavní podnikatelské činnosti společnosti AVENET: implementace podnikových systémů a realizace projektů datových sítí.

V objektu školicího střediska tak vznikla počítačová učebna, elektro učebna s přilehlou serverovnou a učebna jazyků a teorie s místnostmi pro zajištění zázemí lektorům i školeným pracovníkům a administrativních potřeb. Jednotlivé učebny jsou členěny pro výuku teoretickou a praktickou.

Elektro učebna slouží ke školení v řešení problémů v telekomunikačních kabelážích, které zahrnuje celkový náhled na kabelážní systémy, standardy (ISO/IEC, EN and ANSI/TIA/EIA apod.) a praktický návrh, instalaci, management a zakončování na UTP, STP a optických systémech. Dále jsou zde realizována školení v měření a analýze kabelážních systémů. Každý z účastníků získá zkušenosti nezbytné pro certifikaci metalické a optické části kabeláže založené na standardech.

V počítačové učebně s kapacitou 16 osob probíhají školení vlastních zaměstnanců žadatele v několika oblastech (MS kurzy a certifikace v rámci IS Microsoft Dynanamics NAV, novinky, SW nástroje, databázové modely, .NET apod.) Dalšími účastníky školení jsou zaměstnanci z řad zákazníků.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 24. 4. 2012 29. 4. 2013
Celkové způsobilé výdaje 14 166 161 Kč
Celková požadovaná dotace 8 499 696 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%