5.2 SS02/508 Školicí středisko – Bohumilice - Jihočeský kraj

Záměrem realizovaného projektu bylo vybudování vlastního vzdělávacího zařízení společnosti AGROMONT VIMPERK spol. s r.o.

Charakteristika žadatele:

Žadatelem byla firma AGROMONT VIMPERK spol. s r.o., která byla založena roku 1992. Společnost sídlí v Bohumilicích v okrese Prachatice a působí v oblasti zemědělské živočišné výroby. Zaměřuje se zejména na dodávky zemědělských technologií, rekonstrukci a výstavbu nových zemědělských farem a stájí – tzv. „stavbu na klíč“ včetně zajištění finančních prostředků a dodávky stavby. V současné době patří mezi největší producenty zemědělských technologií na tuzemském trhu.

Výrobní prostory společnosti tvoří dvě výrobní střediska, která sídlí v Bohumilicích a ve Vimperku. Tato střediska zajišťují výrobu ocelových konstrukcí, stájových technologií a dalších technologických prvků (napájecí žlaby, vozíky na mléko apod.).

Firma AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. má své obchodní zastoupení v Rusku, Mongolsku, na Slovensku a také na Moravě pod obchodním názvem AGROMONT-M.

Popis projektu:

Na základě realizace projektu bylo v sídle žadatele vybudováno vzdělávací středisko, které slouží ke školení vlastních zaměstnanců firmy AGROMONT VIMPERK spol. s r.o. i zaměstnanců ze strany zákazníků a partnerů žadatele.

Školicí středisko je umístěno ve dvou zrekonstruovaných budovách a celková kapacita vzdělávacího zařízení je 100 osob. Středisko nabízí tři učebny pro teoretickou výuku astředisko praktické výuky, v němž je převážně provozována svářečská škola. Součástí projektu bylo také vybavení prostor nábytkem, školicími pomůckami a audiovizuální technikou.

Školení jsou zaměřena na montáž stájových technologií (technologie pro dojírny, technologie kejdového hospodářství, technologie chlazení, obsluhu bioplynové stanice, řídící systém AFIFARM),  přípravu staveb a inženýrskou činnost ve výstavbě (specifika zemědělských staveb, specifika energetických staveb, ocelové konstrukce aj.), sváření apod.

Díky uskutečnění projektu získala firma kvalitní zázemí pro vzdělávání svých zaměstnanců. Školicí středisko je též využíváno ke vzdělávání zaměstnanců firem s podobným výrobním zaměřením v regionu. Významným přínosem bylo zbudování svářečské školy, která před realizací projektu v oblasti chyběla, a firmy tak byly nuceny cestovat za svářecími školeními mimo region.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení 30. 7. 2011 Datum ukončení 31. 12. 2013
Celkové způsobilé výdaje 25 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 10 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%