5.2 SS02/473 Výstavba a vybavení školicího střediska pro společnost NUTREND D. S., a.s. - Olomoucký kraj

Na základě realizace projektu bylo vytvořeno zázemí pro školení zaměstnanců společnosti NUTREND.

5.2 SS02/473 Výstavba a vybavení školicího střediska pro společnost NUTREND D. S., a.s. - Olomoucký kraj

Charakteristika žadatele:

Společnost NUTREND je největším českým výrobcem sportovních doplňků výživy a potravin pro aktivní životní styl. Založena byla v roce 1993 a v současnosti zaměstnává přibližně 200 zaměstnanců.

Společnost NUTREND je českým výrobcem sportovních doplňků výživy a potravin pro aktivní životní styl. Oblast sportovní výživy zaujímá v sortimentu společnosti NUTREND významný podíl. Velký důraz je kladen na vysoce účinné složení všech produktů. Výroba doplňků výživy zahrnuje několik náročných operací, které vyžadují veliké znalosti a odbornou přípravu nejen pracovníků, kteří se na této výrobě podílejí, ale i těch pracovníků, kteří dané výrobky prodávají. Společnost vlastní další společnosti a ve střednědobém horizontu má jeden z cílů proškolit všechny zaměstnance na novou firemní kulturu a nové moderní dovednosti.

Popis projektu:

Cílem projektu bylo poskytnutí prostor a zařízení pro kvalitní školení zaměstnanců společnosti NUTREND. V rámci projektu byly uhrazeny náklady pro vybudování školicího střediska v nové administrativní budově podniku.

Práce na projektu zahrnovaly zřízení velké školicí místnosti, která slouží pro hromadná školení zaměstnanců jako odborné přednášky a semináře,  BOZP, referentské zkoušky řidičů atd. Dále byly v rámci školicího střediska vybudovány tři menší školicí místnosti pro odborná školení konkrétních vzdělávacích témat. Ve školicím středisku bylo dále nutné vybudovat prostory, které slouží jako zázemí pro lektory. Vzhledem k vysokému počtu účastníků školení bylo také potřebné vybudovat pro účastníky přestávkový prostor. Součástí projektu bylo i vybudování toalet pro účastníky a sklad pomůcek a školicích nástrojů.

Školicí místnosti v administrativní části školicího střediska byly vybaveny nábytkem pro účastníky školení a lektory. Dále byly pro účely prezentací nakoupeny dataprojektory, promítací plátna, flipcharty, ozvučovací zařízení a v jedné místnosti notebooky. Okna byla osazena zatemňovací technikou pro dobrou viditelnost prezentací a místnosti byly zasíťované internetem pro potřeby při praktickém vedení lektorem.

V důsledku projektu vzniklo nové školicí středisko o celkové kapacitě 100 osob.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 22. 3. 2012 9. 7. 2013
Celkové způsobilé výdaje 29 556 003 Kč
Celková požadovaná dotace 14 778 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%