5.2 SS02/417 Školicí středisko ASTRO KOVO – Plzeňský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla drobná rekonstrukce stávajících prostor pro teoretická školení a pořízení CNC strojů jako školicích pomůcek pro praktickou část školení zaměstnanců.

Charakteristika žadatele

Společnost ASTRO KOVO PLZEŇ s.r.o. je středně velký strojírenský podnik. Hlavní náplní výrobního programu firmy jsou kooperace v oblasti kovoobrábění na CNC obráběcích strojích na základě dokumentace dodané zákazníkem i vytvořené vlastními specialisty dle zadání klienta. Jedná se o zakázkovou výrobu velmi přesných rotačních součástí při použití technologie soustružení železných a neželezných kovů vysoce výkonnými řeznými nástroji, ale také frézování, vrtání a závitování. Výroba probíhá na vysoce moderních CNC obráběcích centrech, která jsou schopna provádět vrtací i jednoduché frézovací operace. 

Popis projektu

Předmětem projektu byla drobná rekonstrukce stávajících prostor pro teoretická školení a dále pořízení CNC strojů jakožto školicích pomůcek pro praktickou část školení zaměstnanců na CNC strojích, umístěných v nově vybudované hale (zděný, přízemní objekt bez podsklepní). Původní objekt šaten byl přestavěn na teoretickou školicí místnost a umývárna na denní kuchyňku, sloužící po přípravu drobného občerstvení během školení. Pro účely výuky jsou zde umístěna tři CNC soustružnická centra. Dvě centra (nová generace CNC soustružnických center s 9 osami) byla nově zakoupena, třetí CNC centrum bylo vyčleněno z výroby, kde bylo nahrazeno novým strojem (nebylo způsobilým výdajem).

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 - Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 7. 2011 21. 3. 2012
Celkové způsobilé výdaje 19 800 000 Kč
Celková požadovaná dotace 9 900 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%