5.2 SS02/385 Školicí centrum Hora Mladá Vožice - Jihočeský kraj

Předmětem realizovaného projektu byla výstavba a vybavení školicího centra pro teoretickou i praktickou výuku.

Charakteristika žadatele:

Předkladatelem projektu byla firma HORA s.r.o. působící v oblasti pozemních staveb se zaměřením na provádění občanských, průmyslových a inženýrských staveb. Firma, která má sídlo v Táboře, byla založena v roce 1990. Mezi nabízené služby společnosti patří truhlářské práce, tesařské služby, zámečnické práce, zateplování budov, sádrokartonářské práce, autoopravna a mnoho dalších. 

V současnosti má společnost vytvořeny tři samostatné provozy. Provozovna Chýnov je tvořena těmito středisky: HSV, doprava a mechanizace, prodejna stavebnin, příprava výroby a ekonomický úsek. Provozovna Mladá Vožice zahrnuje prodejnu stavebnin, středisko HSV, středisko PSV, které je členěno dle jednotlivých profesí a zahrnuje zámečnickou, truhlářskou, sklenářskou a klempířskou dílnu, dále pak tesárnu a sklady. Provozovna má rovněž samostatné středisko dopravy včetně autoopravárenské dílny.  Poslední provozovnou firmy je pila Mladá Vožice, která zajišťuje dodávky řeziva pro vlastní potřebu a část produkce je prodávána.

Popis projektu:

Předmětem projektu byla výstavba a vybavení školicího centra společnosti HORA s. r. o. v provozovně Mladá Vožice.

Hlavními částmi centra jsou učebny, vzorkovna materiálů, garáže a sklady učebních pomůcek. Dále navazují sociální zařízení, kabinety lektorů a spojovací prostory.

Školicí středisko je třípodlažní administrativní budovou s podsklepením.  První přízemní podlaží slouží jako sociální zázemí pro pracovníky, technická místnost, sklady pro učební pomůcky a garáže pro vysokozdvižný vozík a univerzální nakladač. V prvním nadzemním podlaží se nachází parkoviště a cvičné plochy, recepce, vzorkovna pro výuku stavebních materiálů, sklad pro vzorkovnu a jídelna s výdejnou jídla spolu se sociálním zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží jsou k dispozici dvě učebny, místnost pro praktické vyučování, dva kabinety pro přednášející a sociální zázemí.

Kapacita učeben pro teoretickou výuku je 20 osob, praktická učebna nabízí kapacitu 16 osob. Praktická výuka probíhá i ve dvou garážích a na cvičných plochách.

Učebny pro teoretickou výuku byly vybaveny interaktivními tabulemi, projektory, osobními počítači a dalším potřebným vybavením. Pro účely praktické výuky bylo pořízeno stavební nářadí a další stavební mechanizace, např. čelní nakladač, motorový vysokozdvižný vozík, řezačka asfaltu a betonu, bloková pila na řezání zdících materiálů, motorová pila pro řezání diamantových kotoučů a další.

Středisko je využíváno nejen pro školení vlastních zaměstnanců, ale poskytuje také prostory pro odborná školení ve stavebních profesích pro širší veřejnost dle příslušných povolených CZ NACE.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 1. 2012 29. 10. 2013
Celkové způsobilé výdaje 26 959 971 Kč
Celková požadovaná dotace 10 783 988 Kč
Míra podpory dle žádosti 40%