5.2 SS02/243 Vzdělávací středisko Loučeň – Středočeský kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování a následné vybavení školicího střediska v bývalém zemědělském objektu v obci Patřín.

Charakteristika žadatele

Středočeský vzdělávací institut Akademie J. A. Komenského (SVI AJAK), vzdělávací instituce s dlouholetou tradicí, nabízí svými rekvalifikačními kurzy pomocnou ruku všem ve Středočeském kraji, kteří chtějí řešit svůj profesní a osobnostní rozvoj. Další oblastí, na niž se SVI AJAK s úspěchem řadu let zaměřuje, je vzdělávání ve veřejné správě. Širokou nabídkou seminářů a školení reaguje na aktuální požadavky pracovníků v této sféře. Zmíněné školicí aktivity institutu doplňuje projektová činnost. V současné době zaměstnává sdružení 13 vlastních pracovníků a obrat za rok 2009 činil 4 880 tis. Kč.

Popis projektu

Hlavním zaměřením projektu bylo vybudování a následné vybavení školicího střediska na základě přestavby a rekonstrukce bývalého zemědělského objektu v obci Patřín, který má v současné době charakter brownfieldu. Nově vzniklé školicí středisko navazuje,  doplňuje a rozšiřuje stávající vzdělávací aktivity a prostory společnosti a bylo vybudováno za účelem zlepšení kvality v oblasti poskytování vzdělávacích služeb především v oblasti a specializovaných oborech ve stavebnictví a jemu příbuzných oborech v návaznosti na neustále se měnící a zpřísňující požadavky zákazníků. Školicí středisko je dvoupatrové s celkovou kapacitou 105 osob.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 10. 2010 31. 8. 2012
Celkové způsobilé výdaje 29 803 772 Kč
Celková požadovaná dotace 17 881 000Kč
Míra podpory dle žádosti 60%