5.2 SS02/094 Školicí středisko společnosti DŘEVO-PRODUKT SV - Jihomoravský kraj

Předmětem projektu bylo vybudování nového školicího střediska společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o.

Charakteristika žadatele

Žadatelem byla firma DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. Od svého založení v roce 1998 se společnost specializuje především na zpracování a výrobu palivového a odpadového dříví. Na základě vlastních zkušeností navrhuje a realizuje dodávky technologií na výrobu palivového dříví. Mezi další klíčové programy patří návrhy technologií, zpracování a dodávky energetické štěpky a výroba tepla z obnovitelných zdrojů.

Popis projektu

Předmětem projektu bylo  vybudování nového školicího střediska společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. s cílem výrazně zvýšit efektivitu celopodnikového systému školení a vzdělávání. V rámci projektu došlo k vybudování školicího střediska s administrativní budovou, školicí haly a k pořízení počítačového vybavení a školicích a vzdělávacích pomůcek.

Společnost DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. má již řadu let zaveden komplexní systém rozvoje lidských zdrojů, v rámci kterého probíhají specializovaná školení a vzdělávání zaměstnanců v oblasti nových technologií výroby, účetních norem, legislativy, technických znalostí apod. Před realizací projektu byl tento proces vzdělávání negativně poznamenán absencí odpovídajících moderních výukových a školicích prostor; vzdělávací akce probíhaly v provizorních, popř. pronajatých prostorách a celý proces školení nebyl efektivní. Nově vybudované školicí středisko, jehož součástí je i hala, v jejíž části probíhá praktická část školení, přispělo k výraznému zvýšení efektivity celého systému vzdělávání společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o. a k možnosti zavedení moderních výukových metod.

Ve školicím středisku o kapacitě 28 míst jsou školeni nejenom pracovníci společnosti DŘEVO – PRODUKT SV, spol. s r.o., ale také zaměstnanci partnerů společnosti ze stran podnikatelských subjektů působících ve zpracovatelském průmyslu. 

Přínosem realizace projektu je v první řadě operativnější zvyšování odbornosti školených subjektů v návaznosti na požadavky trhu a zákazníků, dále možnost předávání svých zkušeností partnerským firmám, odborné školení obchodních partnerů a prohlubování spolupráce s vysokými školami a dalšími partnery.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 4. 2010 13. 5. 2013
Celkové způsobilé výdaje 13 921 689,-Kč
Celková požadovaná dotace 8 353 011,- Kč
Míra podpory dle žádosti 60%