5.2 SS02/083 Pekařské školící centrum firmy PFAHNL Backmittel v Litomyšli – Pardubický kraj

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování vlastního školicího centra společnosti.

Charakteristika žadatele

Firma Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. se sídlem v Litomyšli byla založena v roce 1997. Společnost je dodavatelem zlepšujících přípravků na výrobu pečiva a chleba, koncentrátů a směsí na jemné či vícezrnné pečivo, konvenčních produktů a surovin pro pekárny a cukrárny. Základ nabídky tvoří výrobky mateřské firmy Pfahnl Backmittel, GmbH, Pregarten – Rakousko. Nabídka je doplněna o obchodní zboží německých a českých firem a ucelený koblihový program včetně zařízení na smažení koblih.

Firma Pfahnl Backmittel, spol. s r.o. je stoprocentní dceřinou firmou rakouské rodinné firmy Pfahnl Backmittel, GmbH, se sídlem v Pregartenu – Rakousko. Firma Pfahnl Backmittel, GmbH – patří k nejvýznamnějším mlýnům v Rakousku.

Popis projektu

Společnost PFAHNL Backmittel spol. s r.o. musela školit své zaměstnance a další zájemce z řad pekařských firem v mateřské společnosti v Rakousku, protože neměla dostatečné prostory ke školení v ČR. Z tohoto důvodu se rozhodla vybudovat vlastní školící centrum. Ve školicím středisku bude probíhat převážně praktická výuka.

Společnost PFAHNL Backmittel spol. s r.o. vybudovala Pekařské školící centrum v průmyslové zóně v Litomyšli s kapacitou 55 školených osob. V rámci projektu byl zakoupen pozemek, na kterém byla postavena budova školicího centra včetně parkovací plochy. V budově bude zkušební pekárna a laboratoř, včetně souvisejícího zázemí (místnost na mytí nádobí, na výrobu koblihů, sklad surovin atd.) pro praktickou výuku a zkoušky, zasedací školící místnost pro teoretickou výuku, kanceláře, sociální zařízení, jídelna a šatny pro školené osoby. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pekárny.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 30. 3. 2010 31. 12. 2011
Celkové způsobilé výdaje 30 710 004 Kč
Celková požadovaná dotace 15 355 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%