5.2 SS02/011 Školicí středisko KOPLAST – Středočeský kraj

Záměrem podpořeného projektu byla výstavba nového školicího centra společnosti KOPLAST s.r.o.

Charakteristika žadatele

Firma KOPLAST byla založena na konci roku 1989 panem Ladislavem Kostkou a zaregistrována pod obchodním jménem KOPLAST – Ladislav Kostka. Již od počátku svého vzniku se zabývá výrobou, technologií a prodejem v oblasti plastů, především zpracováním plexiskla.

Koncem 90 let byla zahájena výroba vakuových strojů zn. KOPLAST, které jsou dnes certifikovány certifikačním orgánem ITI TÜV.

V současné době zaměstnává firma 30 stálých pracovníků, dále rozšiřuje své výrobní prostory a rozpracovává další výrobní technologie pro rozšíření výroby v oblasti zpracování plastů. Disponujeme moderním strojním vybavením pro zpracování tabulových plastů.

V červnu 2011 zahájila svoji činnosti v nových prostorách nové výrobní haly a školícího střediska v Jedovnicích.

Popis projektu

Záměrem projektu je výstavba nového školícího centra a jeho vybavení veškerými pomůckami a zařízením nezbytným pro vykonávání školicích aktivit.  Samotné školicí středisko bude přístavbou nové výrobní haly společnosti KOPLAST spol. s r.o. Konkrétně se bude jednat o dvoupodlažní budovu, kde celé druhé nadzemní podlaží bude koncipováno pouze jako školicí prostory. V prvním nadzemním podlaží se budou mimo školicích místností nacházet také administrativní prostory (nejsou do projektu zahrnuty). K prvnímu podlaží bude připojena menší výrobní hala, která bude sloužit ryze k praktické výuce.

Školení bude probíhat v  oblasti odborného školení obsluhy tvářecích strojů plastických hmot, zpracování plastických hmot, IT dovedností a jazykových dovedností. Školicí aktivity budou dále zaměřeny na zvyšování odborné kvalifikace pro tváření a lepení plexiskla, bezpečnost práce a požární ochranu, elektrotechniku vyhlášky č. 50/78 Sb. či profesní školení řidičů.

Účastníky vzdělávacích aktivit budou pouze vlastní zaměstnanci společnosti KOPLAST spol. s r.o. Mimo to bude školicí středisko k dispozici studentům středních a vysokých odborných škol.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 4. 2010 30. 6. 2011
Celkové způsobilé výdaje 7 977 048 Kč
Celková požadovaná dotace 4 786 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%