5.2 SS01/095 Realizace školicího střediska Klastru OMNIPACK – kraj Vysočina

Cílem podpořeného projektu bylo vybudování školicího střediska a jeho vybavení školicími pomůckami.

Charakteristika žadatele

Klastr OMNIPACK je klastr zaměřený na obaly a obalovou techniku. Sdružuje více než 50 členů (firem, svazů, vysokých škol).

Posláním Klastru OMNIPACK je zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu podnikatelů z oboru obalových a logistických služeb prostřednictvím podpory jejich inovačních aktivit.
Hlavními principy je transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb  na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce a systematické vzdělávání členů klastru.

Projekt Školicího střediska plně vychází z dlouhodobé strategie Klastru OMNIPACK zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti členů klastru prostřednictvím podpory jejich inovačních aktivit. Systematický rozvoj lidských zdrojů je nezbytným předpokladem pro inovativní chování všech členů klastru.

Popis projektu

Cílem projektu bylo vybudování školicího střediska a jeho vybavení školicími pomůckami. Klastr výrobců obalů, družstvo koupil nemovitost v centru města Jihlava, kterou zrekonstruoval pro potřeby školicího centra. Prostory školicího střediska budou kromě členů Klastru (35 společností) využívat pro vzdělávání a školení svých zaměstnanců i další podnikatelské subjekty z okolí Jihlavy, společnosti, které jsou aktivními členy Hospodářské komory, HK Jihlava či Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.

Cílem Klastru bylo vybudovat špičkové zázemí pro školení a zvyšování kvalifikace zejména pracovníků odborných technických profesí zpracovatelského průmyslu a řemeslníků.

Školicí středisko bude obsahovat několik typů výukových místností, které budou vybaveny školicími pomůckami, výukovými programy, audiovizuální technikou. Součástí školicího střediska budou učebny se speciálně vybavenými pracovišti pro konstruktéry a vývojáře. Školicí středisko obsahuje také tzv. tréninková pracoviště, na kterých se učí obsluha a údržba výrobní zařízení, správné technologické postupy, dodržování zásad bezpečnosti práce, nastavení parametrů výrobního zařízení identifikovat neshodné výrobky a určovat příčinu neshod.

Součástí střediska je také přednáškový sál vybavený audiovizuální technikou s kapacitou až 100 míst.  

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 16. 6. 2008 31. 7. 2011
Celkové způsobilé výdaje 45 000 000 Kč
Celková požadovaná dotace 27 000 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%