5.2 SS01/091 Významné high-tech školicí středisko – Jihomoravský kraj

Předmětem podpořeného projektu byla výstavba nového školicího střediska při Technologickém centru Brno, ve kterém budou probíhat školení pracovníků společnosti ERGOZET a dalších.

Charakteristika žadatele

Společnost ERGOZET s.r.o. je střední strojírenský podnik s lehkou strojírenskou výrobou. Celkový počet zaměstnanců je 35 včetně pěti zaměstnanců THP. Sídlo společnosti je v Brně. Výrobním programem je výroba nástrojů, nářadí měřidel, přípravků, výrobu řezného nářadí měřidel, upínacího nářadí, přípravků, lisovacího nářadí, kovoobrábění výrobků vysoké kvality a další strojírenská výroba v oborech soustružení, frézování, broušení apod.

Výroba probíhá na šedesáti klasických strojích, jako jsou soustruhy, frézy, brusky apod. a třech strojích typu CNC. Tyto stroje jsou majetkem společnosti ERGOZET s.r.o.

Popis projektu

Předmětem projektu byla výstavba nového školicího střediska při Technologickém centru Brno, ve kterém budou probíhat školení pracovníků společnosti ERGOZET  a dalších společností. Školeni budou také mladí muži a ženy bez pracovní kvalifikace, kteří budou mít zájem ucházet se o práci ve strojírenských oborech. Zaměstnanci  a uchazeči budou proškoleni na celé škále různých strojů, počínaje stoji staršími a jednoduššími, přes stroje sofistikovanější až po vysoce moderní stroje  a zařízení, která budou patřit mezi špičková zařízení ve svém oboru a jejich nákup je mimo jiné předmětem tohoto projektu. 

Pro předávání teoretických znalostí byla postavena administrativní budova, ve které jsou školicí místnosti a místnosti pro lektory vybavené potřebným školícím softwarem, hardwarem a dalšími moderními školícími pomůckami. Součástí tohoto projektu je i výstavba haly, ve které budou umístěny všechny školící stroje, a ve kterých bude probíhat praktická část školení.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 1. 6. 2008 31. 1. 2011
Celkové způsobilé výdaje 66 919 525 Kč
Celková požadovaná dotace 40 151 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 60%