5.2 SS01/028 Přístavba školicího střediska – Královéhradecký kraj

V rámci podpořeného projektu bylo postaveno školicí středisko pro odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti BATIST s.r.o, která se zabývá výrobou zdravotnických prostředků.

Charakteristika žadatele

Společnost BATIST s.r.o. byla založena v roce 1992. Specializuje se na výrobu sterilních obvazových materiálů a setů, především pro nemocniční použití. Od roku 1998 zahájila výrobu  zdravotnických prostředků v tzv. čistých prostorách v areálu společnosti v Červeném Kostelci. Výroba probíhá v přetlakových čistých prostorách s vysokými nároky na úroveň vzdělávání zaměstnanců a pracovní prostředí. V roce 1999 založila společnost BATIST s.r.o. dceřinou společnost LINON CZ s.r.o., která dnes zaměstnává 72 pracovníků, z nichž 96% je osobami se zdravotním postižením. Výrobky umisťuje ze 2/3 na českém trhu, 1/3 dodává do mnoha evropských zemí. Ve svém oboru patří společnost ke třem největším výrobcům v ČR.

Popis projektu  

Společnost BATIST s.r.o. vyrábí zdravotnické prostředky k přímému použití při lékařských výkonech a operacích. Výroba vyžaduje odbornou způsobilost a soustavné vzdělávání zaměstnanců pro předejití nežádoucích příhod při použití zdravotnických prostředků. Přístavba školícího střediska navazuje na stávající administrativní objekt, bude komunikačně přímo propojena s administrativní budovou i se stávajícími výrobními a provozními objekty společnosti. Zastavěná plocha přístavby školícího střediska je 318 m2. Členění a kapacita jednotlivých prostor odpovídá požadavkům společnosti na vzdělávání výrobních, servisních i administrativních zaměstnanců pro zajištění jejich odborné způsobilosti pro výkon zastávaných pracovních pozic.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 15. 4. 2008 30. 3. 2010
Celkové způsobilé výdaje 31 995 156 Kč
Celková požadovaná dotace 15 997 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 50%