5.2 SS01/020 Školicí středisko PEKASS – Plzeňský kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo vybudování školicího střediska společnosti s kapacitou 30 – 50 osob.

foto č. 1

Charakteristika žadatele

Společnost PEKASS s.r.o., založená v roce 1993 je předním dodavatelem strojů a zařízení pro všechna odvětví pekárenského průmyslu v ČR. Její dominantní činností je prodej a instalace nových strojů, linek a zařízení do pekáren. Související činností je kompletní servis těchto zařízení, opravárenská činnost a výroba vlastních strojů a zařízení. Společnost se zaměřuje především na český trh. Špičková kvalita výrobků, nonstop servis a komplexní služby na klíč jsou hlavní devizou společnosti. Jejím cílem je být nadále předním úspěšným dodavatelem špičkové pekárenské techniky.

Aby společnost mohla nadále poskytovat výrobky nejvyšší kvality s vysokou přidanou hodnotou a vynikající servis, rozhodla se soustředit svou pozornost na systém vzdělávání nejen svých vlastních pracovníků, ale i pracovníků zákazníků a partnerů.

Popis projektu

Záměrem projektu bylo vybudovat školicí středisko PEKASS s kapacitou 30-50 míst v rámci chystané výstavby nového objektu společnosti PEKASS CENTRÁLA. Jeho součástí bylo rovněž vybavení školicího střediska moderní prezentační technikou, nábytkem a zejména moderním strojním zařízením sloužícím k výuce základních pekárenských dovedností – např. výroba a mísení těsta, tvarování, pečení, a to v souladu se současným trendem přechodu od manuální ke strojní pekárenské výrobě.

Záměr reagoval na současnou situaci v oboru pekárenství charakterizovanou snahou podnikatelských subjektů o modernizaci svých provozů vedoucí k vyšší efektivitě výroby a z toho vyplývající zvyšující se náročnosti na kvalifikaci pracovníků.

Vybudované školicí středisko PEKASS slouží především ke školení vlastních zaměstnanců a zároveň ke školení zaměstnanců ostatních podnikatelských subjektů, jejichž hlavní nebo vedlejší podnikatelskou činností je výroba běžného, jemného a trvanlivého pečiva. Projekt ŠKOLICÍ STŘEDISKO PEKASS nabízí jednoduchou a účinnou formu zajištění proškolení pekárenských pracovníků pro konkrétní typ práce, případně proškolení k získání dílčí kvalifikace. 

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 11. 4. 2008 31. 12. 2009
Celkové způsobilé výdaje 11 190 758 Kč
Celková požadovaná dotace 6 266 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 56%