5.2 SS01/015 Školicí středisko pro zaměstnance společnosti Zeelandia spol. s. r.o. - Kraj Jihočeský

Cílem podpořeného projektu bylo zřízení kvalitního školicího střediska Společnosti Zeelandia spol. s.r.o.

CHARAKTERISTIKA ŽADATELE

Společnost Zeelandia se na potravinářském trhu pod různými názvy objevila již před 16 lety. Od té doby rozšířila svoji výrobu nejen po celé republice, ale i do zahraničí. Samotná společnost patří pod holandský koncern, který působí na celém světě. V roce 1991 zahájila firma výstavbu svého pekařského programu, který se stal později její hlavní činností. V roce 1997 rozšířila firma pole své působnosti na trh gastronomie a cateringu. V současnosti se společnost specializuje na výrobu potravinářských směsí, naplní a produktů biotechnologií a ostatních kvalitních surovin pro potřeby pekařů a cukrářů, pro gastronomii a pro potravinářský průmysl.

POPIS PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zřízení kvalitního školicího střediska Společnosti Zeelandia spol.s.r.o. včetně odpovídajícího vybavení. Společnost Zeelandia spol.s.r.o. patří ve svém oboru mezi největší dodavatele potravinářských směsí. Její portfolio se skládá z více jak 2000 produktů. Vzdělávání zaměstnanců je jednou z priorit společnosti. Koncept školicího střediska je dalším krokem pro zvýšení vzdělanosti a dovedností pracovníků Zeelandia spol.s.r.o. a současně vychází z potřeby přenést část vzdělávacího procesu z Nizozemí (sídlo koncernu společnosti) do Malšic (ČR) a využití kapacit školicího střediska i pro zaměstnance firem Zeelandia ve střední Evropě.

Projekt zahrnuje pořízení budovy a nezbytné technologie pro zajištění praktické i teoretické výuky. Budova se nachází na území sídla žadatele.

rekapitulace projektu podpořeného z OPPI
Oblast podpory OPPI 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení  Datum ukončení 15.4.2008 31.7.2008
Celkové způsobilé výdaje 16 239 544 Kč
Celková požadovaná dotace 5 846 000 Kč
Míra podpory dle žádosti 36%