5.2 SS01/010 Školicí středisko TOS VARNSDORF – Ústecký kraj

Záměrem podpořeného projektu bylo především zvyšování a prohlubování odborných znalostí zaměstnanců společnosti TOS VARNSDORF a.s.

Charakteristika žadatele

TOS VARNSDORF a.s. je čistě českým strojírenským podnikem založeným v roce 1903, který je zaměřen na výrobu a servis obráběcích strojů se specializací na vodorovné frézovací a vyvrtávací stroje a horziontální obráběcí centra. Výrobky TOS VARNSDORF a.s. se vyznačují vysokou výkonností, novýcm technickým řešenám a vysokou spolehlivostí. K současným největším odběratelům patří společnosti v České republice, Německu, Finsku, Polsku, Ukrajině, Rusku a neustále roste prodej v Číně. Společnost, která je předním českým, ale i světovým výrobcem obráběcích strojů, sídlí ve městě Varnsdorf v okrese Děčín při státní hranici s Německem.

Popis projektu

Projekt Školicího střediska TOS VARNSDORF byl zaměřen především na zvyšování prohlubování a udržování odborných znalostí všech zaměstnanců společnosti, dále na prohlubování manažerských, technických, jazykových a dalších dovedností. Toto zaměření školicího střediska plně vychází z předepsaných cílů dotačního programu. Dlouhodobým cílem společnosti je především zvýšení konkurenceschopnosti podniku v českém i mezinárodním prostředí. K naplnění tohoto cíle je proto nezbytné neustále zvyšovat kvalifikaci vlastních zaměstnanců, k čemuž výrazně přispívají i nové prostory a zařízení školicího střediska.

Realizace projektu pomohla také k zajištění kvalifikované pracovní síly v oblasti Konkurenceschopného strojírenství, které je jednou ze sedmi oblastí se značným potenciálem růstu využitelných pro udržitelný rozvoj ekonomiky České republiky.

Rekapitulace projektu podpořeného z OPPI

Oblast podpory OPPI 5.2 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů
Program Školicí střediska
Datum zahájení Datum ukončení 1. 5. 2008 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje 54 418 000 Kč
Celková požadovaná dotace 21 766 000Kč
Míra podpory dle žádosti 40%